Så var den nu äntligen igång – skolan som barnen längtat så länge efter!

11026042_834542993295876_3426125623555887847_oTisdagen den 14 april slogs dörrarna upp och de allra flesta av skolans barn ställde upp sig på led inför den första skoldagen på 8 månader. Känslorna var blandade… Sorgen efter de som förlorats i sviter av ebolavirus var stark, men samtidigt blandades tårarna med känslor av glädje över att få återgå till en vardag med skolans verksamhet som bas.

Men allt är inte som förr. Alla barn måste feberkontrolleras innan de träder in i skolan, en kontroll som upprepas varje gång ett barn har befunnit sig utanför skolbyggnaden. Händer tvättas noggrant varje morgon, efter varje toalettbesök och varje gång någon klivit ut utanför skolan. Ett stort ansvar vilar på lärarnas axlar, men än tycks det fungera väl. Febertermometrar har levererats till skolan från landets myndigheter. Annat material såsom tvålar och hinkar har kunnat köpas in tack vare stöd från er här hemma.

Antalet människor som nysmittas i landet sjunker och sista veckan nådde man det lägsta antalet sedan våren 2014 – enbart 9 nya fall inrapporterades. Strikta uppföljningar görs nu i alla de områden där skolor öppnats för att snabbt kunna upptäcka eventuell ny smitta bland skoleleverna. Vi håller förstås tummarna för att inget sådant skall hända. Barnen i Portee och övriga delar i Sierra Leone haft nog med svårigheter och det är hög tid att de får återgå till ett liv med framtidshopp!

Läget förbättras i Sierra Leone

11080635_818989224851253_8282905965873107110_o

Äntligen ser vi siffror som visar att antal nysmittade minskat betydligt i Sierra Leone. Under senaste veckan har endast 35 nya fall upptäckts – den lägsta siffran på mycket länge.

För att ytterligare få bukt med viruset har man i landet annonserat om tre dagars avstängning mellan 27 – 29 mars, vilket innebär att alla människor måste stanna hemma och ingen handel får förekomma. Under dessa dagar kommer olika team besöka hushållen för att undersöka om eventuellt smittade hålls gömda i hemmen.

Ytterligare en tre dagars avstängning är planerad till april. Inför dessa dagar kommer Vänföreningen Portee att på nytt se till att alla skolbarnens familjer får kvittera ut ett matpaket. Vi kommer denna vecka även se till att de familjer som lever isolerade sedan en tid tillbaka får ta emot utökat stöd i form av t.ex. mat och hygienartiklar.

Det beräknade startdatumet för skolans öppnande står kvar – 15 april är skolbarnen ombedda att infinna sig i skolan igen, efter 7 månaders frånvaro. I Portee håller nu lärarna som bäst på att göra de nödvändiga inköpen för att skolbarnen ska kunna tas emot på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt.

Öppnandet av landets skolor skjuts upp

DSC_1602

Förberedelserna för att öppna upp skolorna är sedan några veckor i full gång. Turerna är många kring hur detta ska gå till, och ny information ges ständigt till landets rektorer.

Utbildningsministeriets ursprungliga löften till skolorna om nya bänkar, färskt dricksvatten, vatten för handtvätt, skolmat m.m. har tagits tillbaka. Istället har skolorna fått besked om att de måste klara sig på egen hand under den första tiden.

För barnen är det livsviktigt att det på skolan finns dricksvatten och vatten samt klorin att tvätta händerna i. I Portee finns fortfarande flera familjer isolerade på grund av dödsfall av ebola, och risken för att utsättas för virus är därför fortfarande hög. Det börjar bli svårt att få tag på dricksvatten ur brunnarna och istället måste detta köpas.

Vi kommer i nästa vecka att föra över medel för att lärarna ska kunna köpa in nödvändigt material. Tillsammans med lärarna och vår samarbetsorganisation kommer vi göra allt vi kan för att skydda barnen.

När skolorna verkligen kommer igång återstår att se. Skolan i Portee var ombedd att återuppta sin skolverksamhet måndagen den 30 mars – trots stora risker för barnen. Så blossade plötsligt nya ebolafall upp, bland annat i Cabala, ett samhälle nära Portee.

Myndigheterna har på grund av detta ändrat tid för skolstart och nytt datum är satt till den 15 april.

Ebola drabbar åter Portee

11043397_806754389408070_3272904966860986516_o

Vi önskar vi kunde säga att ebolaviruset är under kontroll i Sierra Leone. Tyvärr måste vi vänta med det beskedet.
Låt oss här sammanfattat lite av vad som hänt de senaste två veckorna – bra och dåliga nyheter.

Det är inte lätt att rapportera om ebolaviruset korrekt. I media framställs situationen som nästintill under kontroll och många har uppfattat att spridningen av ebolavirus är över. För oss som dagligen håller kontakt med våra vänner i Portee känns det långt ifrån över. I snitt har runt 15 människor per dag insjuknat och under helgen drabbades hela 31 människor från ett och samma område i de norra delarna av landet.

Flera familjer i Portee har åter drabbats. Fem familjer finns nu isolerade, några boende alldeles intill skolan. För två veckor sedan avled 5 personer och en smittad person avvek från området när denna skulle bli hämtad av ett så kallat ebolateam.

I Sierra Leone har man beslutat öppna upp många av landets skolor den sista april. Vår skola är en av dessa skolor. Utbildningsministeriet har varit på besök och kontrollerat antal sittplatser. Elever kommer inte tillåtas sitta för tätt, eftersom detta ökar risk för smitta. Myndigheterna kommer troligen att ge stöd för inköp av skolmöbler.

Lärarna är kallade till utbildning för att lära sig ta tempen på alla skolelever, sköta klorintvätt av barnahänder samt för att lära sig känna igen symptom på ebola. Det är ett ansvarsfullt arbete men landets myndigheter satsar nu allt för att skolorna ska kunna öppna igen.

Vi har uppmanat vår samarbetsorganisation att vädja till regeringen om att låta skolan i Portee få vänta med att öppna tills läget är under kontroll.

6 ton ris har nyligen delats ut till stöd för de familjer som har barn i skolan. En insats som av förklarliga skäl blev mycket uppskattad!

Radioskolan fungerar fortfarande enligt plan och både lärare och elever tycks fortfarande mycket nöjda. Vår skola blev under februari månad också uppmärksammad för att åter ha nått toppresultat i de nationella prov som genomfördes juli 2014 och som nu rättats och registrerats.

På onsdag hålls ett nytt möte med utbildningsministeriet. Vi återkommer med ytterligare rapportering efter detta.

Uppdateringar från Portee

10945865_797668910316618_3840921620793185013_o

En vecka har gått sedan man i Sierra Leone lättade på många av de restriktioner som människor tvingats följa under de senaste 6 månaderna. Snabbt återgick människor till en tidigare vardag likt den före utbrottet av ebolavirus, med ökat resande mellan områden i landet samt minskat användandet av klorin för handtvätt.

Nu kommer signaler om att man kanske gick alltför fort fram. För första gången under 2015 ökade fallen den senaste veckan.
Än är det för tidigt att säga om uppgången är tillfällig, något vi alla hoppas på.

För många familjer i Portee är tillgången på mat det som oroar mest. Priset på ris har skjutit i höjden och det är en omöjlighet för många att inhandla denna basvara. Samtidigt vet vi hur viktigt det är att barnen får få äta sig mätta, inte minst för att få bättre motståndskraft – något som är mycket viktigt i dagsläget.

Vänföreningen Portee kommer därför under veckan att föra över medel för inköp av ris till skolbarnen och deras familjer. Över 450 familjer får ta del av ett rispaket!

De gåvomedel som vi fått in från er medlemmar och våra stödjande företag gör det möjligt med inköp av 6 ton ris. TACK!

Nu har alla skolbarnen tillgång till en skolradio!

IMG_5367[1]

Reaktionerna är oerhört positiva och det tycks som radiolektionerna, tillsammans med hembesöken av lärarna har blivit ett naturligt inslag i vardagsbilden i Portee. Lärarna tillåts nu sitta tillsammans med några elever i taget, så länge detta sker i anslutning till hemmen och utomhus. Lärarkåren arbetar intensivt för att hålla sig uppdaterade kring eventuellt fall av nysmittade i eller närheten av barnens familjer. Finns tecken på detta görs inga besök. Säkerheten går först i alla lägen!

Ebolafallen minskar i regionen (Liberia, Guinnea, Sierra Leone) med tydliga indikationer på att läget håller på att förbättras. I Sierra Leone har under den senaste veckan trots detta 66 nya fall rapporterats, medan 36 har avlidit. Glädjande är att man nu äntligen,( från och med den 18 januari) kan erbjuda vårdplatser som står i proportion till de faktiska behoven.

Stora försiktighetsåtgärder måste ännu vitas. Mer än hälften av alla distrikt i landet rapporterar nya fall och så länge detta är fallet så finns risk för fortsatt spridning. Värst utsatt är fortfarande områden nära Freetown, där Portee återfinns, men fallen är färre även här och hoppet om att snart ha kontroll över viruset växer.

Flera tidigare restriktioner är nu borttagna, så har till exempel handeln öppnat upp igen, färre vägkontroller underlättar transporter och för skolbarnen finns planer på att öppna upp landets skolor från och med 1 april. Samtliga elever kommer då att feberkontrolleras innan de träder in i skolan och tvagning med vatten och klorin blir ett obligatoriskt inslag inför skoldagarna.
Radiolektionerna kommer fortsätta även efter det att skolorna öppnat upp igen, för att stärka elevernas möjlighet till kunskapsutveckling. I Sierra Leone går man endast ett så kallat ”shift” om dagen, vilket motsvarar ca 4-5 timmar, och med radiolektioner som komplement blir skoldagarna längre.

Radioskolan – en succé!

IMG_5350[1]

Under veckan har hundratals barn i Portee kunnat gå i skolan igen – om än på ett annorlunda sätt än tidigare. Tack vare de radioapparater som delats ut har de kunnat följa samtliga radiosända lektioner som sänts under veckan.

Våra lärare har gått runt bland barnens hem och alla barn har fått en stund med ”sin” lärare. Frågor har besvarats och svaren som skrivits upp i skrivhäften har rättats. Vi har talat med både elever samt lärare och glädjen över att detta nu blivit möjligt har varit påtaglig 🙂

Nu fortsätter spridningen av insatsen och under nästa vecka kommer elever ur årskurs 3 bli de som får motta sina radioapparater.

I dagens nyheter rapporterades om att Liberia planerar öppna sina skolor inom kort, något som också presidenten i Sierra Leone utlovat ska ske. Vår bedömning är att det kommer ta många veckor innan detta blir möjligt. Många skolor är nu omgjorda till ”Ebola Treatment Center” och så länge nya fall av ebola uppstår, så måste dessa skolbyggnader även i fortsättningen användas för just detta. Under veckan rapporteras från WHO 55 nya fall av ebola och 106 avlidna. Fortfarande handlar mycket om att uppmana människor att hålla ut och inte upphöra med att följa de rekommendationer som finns för att undvika smittspridning.

Via barnens radioapparater kan nu hela familjen följa sändningar med uppmaningar och rekommendationer kring hur de bäst skyddar sig. Det känns mycket bra att radioapparaterna kan användas också för detta syfte!

Radioapparater utdelade

IMG_5318

I lördags anordnades stor radioutdelning i Portee. Under dagen fick fler än 250 elever från årskurserna 4-9 äran att motta sin radio som nu gör att skolundervisning kan följas från hemmet via de radiokanaler som sänder ”radioskola”. Även de elever som finns inskrivna i vårt gymnasieprogram fanns på plats.

Alla barn följdes åt av en vuxen familjemedlem, vilken fick motta information kring upplägget. Stor vikt lades vid information kring lektionernas betydelse, och hur viktigt det är att vuxna är de som uppmuntrar sina barn att följa studierna noggrant och regelbundet och hur radion ska förvaras för att hålla länge. Extra batterier medföljde och eleverna fick också med sig skrivhäften och skrivmaterial.

Näst på tur att få radioapparater är skolans yngsta elever, de ur årskurs 1-3. Vi fortsätter därför vår insamlingskampanj för denna målgrupp och hoppas och tror att vi inom kort kan erbjuda även dem denna alternativa skolgång.
Du som inte hann vara med förra omgången och som känner att du vill bidra, välkomnas att sätta in 100 kr på föreningens Pg-konto 303861-9 och märka din inbetalning med ”Radioskola”.

Tv och radio fanns på plats för att dokumentera denna stora dag, en dag som våra ansvariga lärare och styrelsemedlemmar har all anledning att känna sig stolta över att ha genomfört. Här på hemsidan återkommer vi inom kort för att berätta hur insatsen fortskrider.

204 radioapparater nu inköpta!

IMG_5158

Nu är den första omgången av skolradios inköpta och klara att på lördag lämnas ut till skolbarnen i Portee. Insatsen har väckt stor uppmärksamhet och kommer uppmärksammas av medier i landet.

Lärarna vid skolan i Portee har tillsammans med vår lokala styrelse arbetat hårt de senaste dagarna för att få allt kring inköpen att fungera. Ytterligare en omgång kommer förhoppningsvis kunna inhandlas i slutet av veckan.

Trots att svenska medier nästintill slutat rapportera om ebola-situationen, så är läget fortfarande kritiskt i landet. Ett 50-tal människor konstateras med smitta varje dag och värst drabbat är ”Western Area” där vår skola återfinns.

I Portee håller man trots allt modet uppe och vi känner stor glädje och stolthet över det arbete som våra vänner lagt ner på radioprojektet. Att barnen nu kommer kunna följa sin skolundervisning via sina radioapparater ger hopp och just hopp om framtiden är en av de viktigaste känslorna att förmedla till barnen och deras familjer.

Tusen tack till alla er som bidragit i denna kampanj- ni gav alla en mycket, mycket betydelsefull julklapp!

Radioskola

radio-tuning-1094

Barnen i Sierra Leone längtar efter att få fortsätta sin skolgång.
Nu kan en radio göra det möjligt! Vill du vara med?

Vid den här tiden på året, sitter i vanliga fall våra 400 skolbarn i sina skolbänkar, redo att i olika examenstester visa vad de lärt sig under skolårets första termin.

Denna termin har skolbänkarna stått tomma. Inga skolor i Sierra Leone har tillåtits ta emot elever, på grund av risk för spridning av ebolavirus. För barnen har dessa månader varit fyllda av oro och sorg, ingenting i deras vardag har varit sig likt.

När skolorna kan öppna vet ingen, många talar idag om att ett helt läsår kan komma att gå till spillo. För ett land som Sierra Leone är detta förödande. Endast 43 % av befolkningen är läs- och skrivkunniga och att erbjuda barn skolgång är därför en viktig väg för att bryta mönster av fattigdom.

För att ge barnen hopp och en möjlighet att skapa rutiner i det kaos som råder erbjuder man sedan några veckor tillbaka en alternativ skolgång. Via radiostationer i landet sänder man med stöd från utbildningsministeriet, lektioner via radio. Flera radiostationer medverkar och på schemat står engelska, matematik och hälsa.
I Portee är intresset stort bland våra skolfamiljer. Många saknar dock tillgång till radio och batterier. Vänföreningen Portee kommer därför att genomföra en insamling till stöd för elever som önskar delta i radioundervisning.

Tillsammans med lärarna vid vår skola, planerar vi genomföra en insats som innebär följande:

– lärare från vår skola i Portee gör hembesök till intresserade familjer för att informera om programmet. Besöken sker utomhus, med de säkerhetsmarginaler som måste vidtas för att undvika smittorisk

– elever, vars vårdnadshavare skrivit under ett särskilt upprättat konrakt, kvitterar ut en radio med tillhörande batterier

– lärare från vår skola i Portee gör veckovisa uppföljningsbesök hos de elever som deltar i programmet för att svara på frågor och ge individuellt stöd

En radio med tillhörande hembesök kostar 100 kr. Om du vill vara med i denna insats så ber vi dig sätta in 100 kr på vårt plusgirokonto 303861-9 och märka inbetalningen ”radioskola”.

Om du vill ge bort en radio som gåva och önskar ett gåvokort? Maila oss på vfportee@gmail.com så skickar vi ett till dig som du kan skriva ut!