Stoppa omskärelse/ Stop FGM (Female Genital Mutilation)

I Sierra Leone omskärs en majoritet av flickorna.
Proceduren som är såväl smärtsam som riskabel utförs av så kallade ”Djibbas”, kvinnor som i regel har ärvt uppdraget från sina egna mödrar.
Vf Portee arbetar med utbildning där målgruppen är såväl Djibbas, samt mödrar och flickor. Resultaten har varit mycket goda och många av deltagarna arbetar nu själva för att sprida kunskap om ingreppet.
Flera av kvinnorna om tidigare arbetade som “Djibbas” har med stöd av Vf Portee nu funnit andra inkomstmöjligheter.

In Sierra Leone most of the girls are being circumcised.
It is a procedure that is both painful and risky conducted by so called Djibbas and have a long tradition in the country and its culture.
Vf Portee works with education all involved, the Djibbas, the mothers and the girls.
The project has so far reach all expectations and beyond resulting that many now actively are working against FGM.
Many of the former Djibbas have retrained and are now working with other professions.