Stoppa omskärelse

I Sierra Leone omskärs en majoritet av flickorna.
Proceduren som är såväl smärtsam som riskabel utförs av så kallade ”Djibbas”, kvinnor som i regel har ärvt uppdraget från sina egna mödrar.
Vf Portee arbetar med utbildning där målgruppen är såväl Djibbas, samt mödrar och flickor. Resultaten har varit mycket goda och många av deltagarna arbetar nu själva för att sprida kunskap om ingreppet.
Flera av kvinnorna om tidigare arbetade som “Djibbas” har med stöd av Vf Portee nu funnit andra inkomstmöjligheter.