Nu har alla skolbarnen tillgång till en skolradio!

IMG_5367[1]

Reaktionerna är oerhört positiva och det tycks som radiolektionerna, tillsammans med hembesöken av lärarna har blivit ett naturligt inslag i vardagsbilden i Portee. Lärarna tillåts nu sitta tillsammans med några elever i taget, så länge detta sker i anslutning till hemmen och utomhus. Lärarkåren arbetar intensivt för att hålla sig uppdaterade kring eventuellt fall av nysmittade i eller närheten av barnens familjer. Finns tecken på detta görs inga besök. Säkerheten går först i alla lägen!

Ebolafallen minskar i regionen (Liberia, Guinnea, Sierra Leone) med tydliga indikationer på att läget håller på att förbättras. I Sierra Leone har under den senaste veckan trots detta 66 nya fall rapporterats, medan 36 har avlidit. Glädjande är att man nu äntligen,( från och med den 18 januari) kan erbjuda vårdplatser som står i proportion till de faktiska behoven.

Stora försiktighetsåtgärder måste ännu vitas. Mer än hälften av alla distrikt i landet rapporterar nya fall och så länge detta är fallet så finns risk för fortsatt spridning. Värst utsatt är fortfarande områden nära Freetown, där Portee återfinns, men fallen är färre även här och hoppet om att snart ha kontroll över viruset växer.

Flera tidigare restriktioner är nu borttagna, så har till exempel handeln öppnat upp igen, färre vägkontroller underlättar transporter och för skolbarnen finns planer på att öppna upp landets skolor från och med 1 april. Samtliga elever kommer då att feberkontrolleras innan de träder in i skolan och tvagning med vatten och klorin blir ett obligatoriskt inslag inför skoldagarna.
Radiolektionerna kommer fortsätta även efter det att skolorna öppnat upp igen, för att stärka elevernas möjlighet till kunskapsutveckling. I Sierra Leone går man endast ett så kallat ”shift” om dagen, vilket motsvarar ca 4-5 timmar, och med radiolektioner som komplement blir skoldagarna längre.

Posted in Nyheter.