Våra sponsorer 2024

För att vi ska kunna genomföra alla våra projekt i Sierra Leone behövs pengar.  

Alla projekt finansieras helt av föreningen.

Detta skulle inte vara möjligt utan stödet från er medlemmar och sponsorer.

Ett stort tack till er alla!

Våra aktuella sponsorer stödjer oss inom olika områden:

Svenska Försäkringsfabriken
Meritmindkoncernen och Brightby

Tack till er!