Våra insatser

Grundfilosofin för Vänföreningen Portee bygger på ett ideellt arbete, på medlemskap och på sponsorinsatser.Under åren som gått har vi vuxit till att bli ca 350 stycken medlemmmar. Utan deras hjälp och bidrag hade vi aldrig kunnat göra våra insatser i Portee.

Vill du vara med och bidraga? Läs mer om hur du kan stödja föreningen:

Bli sponsor

Läs mer om fadderskap