Kvinnoträdgården

I byn Kumra Bai Yoni, belägen i de centrala provinserna driver ett 60-tal kvinnor en kooperativ kvinnoträdgård, med stöd av Vf Portee.
Kvinnorna sköter hela processen, från beredning av fält, sådd, gallring och fram till skördning. Grödorna används dels för familjernas egen räkning men överskottet säljs på den lokala marknaden. Nya processer utvecklas. Idag nyttjas t ex soltorkning som metod för att bevara frukter som har förhållandevis kort säsong.