Läs- och skrivkurser

Utbildningen vänder sig främst till kvinnor som själva inte kunnat fullfölja sin skolgång.
Intresset är stort och många står på kö för att få delta.
Att få grundläggande utbildning i läs- och skrivkunskaper ges förutom ökat självförtroende också möjlighet att kunna ta del av olika typer av information.
Vår första kurs hölls 2010 och sedan dess har många nya utbildningar givits.