Läs- och skrivkurser/ Reading and writing courses

Detta projekt är avslutat

Utbildningen vänder sig främst till kvinnor som själva inte kunnat fullfölja sin skolgång.
Intresset är stort och många står på kö för att få delta.
Att få grundläggande utbildning i läs- och skrivkunskaper ges förutom ökat självförtroende också möjlighet att kunna ta del av olika typer av information.
Vår första kurs hölls 2010 och sedan dess har många nya utbildningar givits.

This project is finished

The course is mainly targeting single mothers who are illiterate.
It’s a great interest and the demand have been huge.
To get basic understanding of reading and writing gives an increased self-confidence for these women and an increased possibility to get information of different types.
The first course took place in 2010 and since then both basic courses as well as continuations have taken place.