Lägesrapport från Sierra Leone och Portee

Igår var glädjen i Portee stor, då samtliga familjemedlemmar ur familjen Mansarays hushåll släpptes fria efter att ha tvingats leva i 3 veckors karantän. Extra glädjande är att ingen av de familjemedlemmar som vistats i huset under dessa veckor insjuknat.

En av de skolflickor från Portee, som tidigare drabbats av ebolavirus har under ett antal veckor fått vård på en ebolaklinik i landet, och tycks nu återhämta sig helt. Vi hoppas på att hon inom kort ska kunna få återvända hem.

Ytterligare ett par skolbarn finns nu i hushåll satta i karantän, men uppges i dagsläget inte visa tecken på smitta av viruset.

WHO satte tidigt upp målen 70-70-60 vilket angav att 70 % av all misstänkta fall skulle kunna hållas i karantän och 70 % av begravningar skulle genomföras på ett säkert sätt inom 60 dagar. Målen var tänkta att vara uppnådda den 1 december, något man tyvärr inte lyckades med.

Sierra Leone är det land som ligger längst från målen och som i dagsläget rapporterar flest antal nya fall av ebolasmittade. I media, och från de rapporter vi får efter direkt kontakt med våra vänner på
plats, konstateras att stora problem fortfarande finns att lösa.

Antalet sängplatser vid ebolakliniker är fortfarande inte tillräckligt.
Det förekommer också att människor inte rapporterar till hälsomyndigheter att deras anhöriga insjuknat, utan man väljer att hålla den sjuke kvar hemma.
När en familjemedlem dött i hemmet, händer det att familjer väljer att tvätta den avlidne på traditionellt sätt, vilket innebär att de närvarande utsätter sig själva för stor exponering av viruset.

Presidenten har i skarpa ordalag fördömt detta beteende och hotar med långa fängelsestraff för den som ertappas bryta mot de regler som finns.

Myndigheter har sedan några dagar tillbaka uppmanat alla medborgare att bära långärmat, för att undvika kroppsberöring med ev. smittade och i taxibilar får nu maximalt tre passagerare placeras, för att möjliggöra avstånd mellan kropparna.

Rapporter från WHO som kommit under veckan, säger dock att situationen i Sierra Leone inom några veckor bedöms kunna ligga på de målnivåer man tidigare satt upp. Vi hoppas de har rätt i sina prognoser.

Till glädjeämnena hör att man nu infört skolundervisning via radiokanaler. Skolorna har tvingats hålla stängt sedan den 1 september men nu kan de familjer som har tillgång till en radio, låta sitt barn följa undervisning 4 timmar om dagen. Vi hoppas kunna rapportera mer om detta positiva initiativ längre fram!

Lyckad julmarknad!

10687426_756793274404182_1101523058059263665_o

Årets julmarknad slog alla rekord, både i form av antal besökare och av intäkter!

Stort tack till alla er som stöttat i form av inlämnade gåvor som vi kunde sälja samt till er som kom förbi för att handla. Pengarna vi fick in kommer nu möjliggöra många viktiga insatser i Portee med omnejd.

Dagen efter julmarknaden fick vi ett telefonsamtal från Portee. Det var Sheriff, bror till Mr Mansaray, som ringde för att berätta att hans fru nedkommit med ett litet gossebarn. Familjen som lever under karantän och som hållits isolerade under dryga två veckor, lyckades inte få kontakt med den ambulans som var planerad att hämta dem när värkarna satte in. Förlossningen fick därför ske i hemmet. Allt uppges ha gått bra både mamma Ramanatu och den lille uppges må väl.

Vänföreningen Portee i Sveriges Radio

Sverigesradio_srgb

 

Sveriges Radio fortsätter rapportera om läget i Portee. I morgon onsdag bygger inslaget på en intervju gjord med Lotta Elf, aktiv styrelsemedlem i Vänföreningen Portee.

Inslaget kommer handla om den svåra situation som familjen Mansaray och andra eboladrabbade familjer befinner sig i.

Lyssna gärna på inslaget som sänds i Vetenskapsradio P1 i morgon kl 6.34 och 8.36. Eventuellt också kl. 7.36.

För dig som inte hinner lyssna så kommer en länk att läggas ut lite senare.

Portee drabbat av ebola

Under veckan som gått har det besked kommit som vi fruktat allra mest. Ebolaviruset har spridit sig till Portee och konstaterats vara dödsorsak hos nyligen avlidna.

Nära och kära till oss har drabbats, grymt och skoningslöst. Hushåll sätts nu under karantän, en av myndigheterna övervakad isolering som kommer pågå under ca 3 veckor.

Av respekt till drabbade familjer i området, och av säkerhetsskäl för dessa, kommer vår rapportering om utvecklingen endast göras i generella ordalag på vår hemsida och Facebook . Medlemmar i vår förening kommer istället få ett extra nyhetsblad utsänt via e-post.

I Vänföreningen Portee fokuseras nu vårt stöd till att gälla de som blivit direkt drabbade och de som stått i nära kontakt med insjuknade.

Vår älskade Mr Alieu Mansaray har avlidit

10357696_747228825360627_5390457030923135839_o

“Mr Mansaray is taken away from us”. Med de orden nåddes vi igår eftermiddag av ytterligare ett sorgebud från Sierra Leone. Vår älskade Mr Alieu Mansaray har avlidit.

Mr Mansaray grundare av vår skola i Portee och skapare av vår samarbetsorganisation ”Future of Sierra Leone”, avled sent i går eftermiddag. Bara en dryg vecka efter det att han själv förlorat sin hustru, insjuknade han själv i vad som hittills från sjukhuset angetts vara högt blodtryck i samband med diabetes.

Uppgifterna är än så länge knapphändiga. Mr Mansaray togs till en hälsoklinik under onsdagen där medicin skrevs ut. Under torsdagen blev han allt svagare och hans bror förde honom till sjukhuset, vid vilket han las in. Senare samma dag orkade hans kropp inte längre.

När Mr Mansaray för en kort tid sedan förlorade sin hustru Aminata skrev vi att Portee förlorat sin ängel. Nu har människorna i Portee också förlorat sin viktigaste fadersfigur, ledare och visionär, mannen som drevs av en övertygelse om att ingenting var omöjligt och som var villig att viga sitt liv åt de människor i Sierra Leone som bäst behövde stöd.

Våra tankar går främst till familjens Mansarays tre döttrar, som på kort tid förlorat både sin mamma och pappa samt till övriga familj- och släktmedlemmar som med stor oro och förtvivlan nu måste klara sig utan sina älskade.

Under kvällen och natten har vi stått i kontakt med resterande familjemedlemmar i Portee, en kontakt som fortsätter under dagen.

Positiva nyheter trots sorgen

10623725_744656292284547_2122657211379996670_o

Aminatas bortgång gjorde att tiden kom att stå stilla för en stund. Vi i Vänföreningen Portee ställde oss frågan hur vi på bästa sätt nu skulle gå vidare med vårt arbete för barnen i Sierra Leone.

Det blev våra vänner i Portee som guidade oss i frågan. För dem är det en självklarhet att arbetet måste fortsätta. Ebolaviruset tar inte paus, obönhörligen skördar viruset fler offer och alla aktiviteter som kan bidra till minskad spridning måste ges möjlighet att genomföras. Vi fortsätter därför vår insamling för att möjliggöra inköp av preventivt material för att förhindra ebolavirusets spridning. Tack alla ni som bidragit!

Glädje och sorg går ofta hand i hand. I veckan kom också positiva nyheter från Portee. Tre av våra lärare vid skolan har äntligen blivit godkända av utbildningsministeriet vid landet. Efter sju års kämpande(!) får de nu ut de löner som de så länge varit värda att få kvittera ut. Vi lyckönskar dem och hoppas att ytterligare lärare vid skolan snart kan nå samma erkännande.

I provinsen Sanda, där vi för ett antal år sedan startade ett djurhållningsprojekt, har fyra nya kalvar fötts under veckan. Insatsen startade i syfte att skapa ett projekt som kunde generera ekonomisk vinst och ägs sedan två år helt av vår samarbetsorganisation ”Future of Sierra Leone”. Vinsten investeras i framtida utvecklingsprojekt och vi kan nu med glädje konstatera att insatsen mer än väl nått de uppsatta målen.

Vi har förlorat en vän

Aminata _1

Det är med stor smärta och sorg vi tvingas informera om att vi tidigt i lördags morse nåddes av sorgebud från vår koordinator Mr Mansaray i Portee. Hans älskade hustru, vår finaste sjuksköterska och vän Aminata har avlidit.

Aminata insjuknade hastigt under torsdagen och fördes till en klinik för provtagning. De olika proverna visade på tyfoid och malaria. Medicin skrevs ut och familjen återvände hem.

På natten blev hon snabbt sämre och hennes man, Mr Mansaray förde henne tidigt på fredagens morgon till sjukhuset i Freetown där hon blev inlagd. Vi hade telefonkontakt under fredagskvällen och Mr Mansaray berättade då att Aminata fick syrgas, då hon var mycket, mycket svag. Tidigt på lördagsmorgonen orkade hennes kropp inte längre.

Människorna i Portee har förlorat en ängel och inga ord finns för att beskriva den sorg vi känner.

Våra tankar går nu till Mr Mansaray, deras tre döttrar samt till alla de barn och föräldrar i Portee som nu förlorat sin sjuksköterska och hjälte.

Vi vet att många av er som läser detta, personligen träffat Aminata under de resor vi gjort till Portee, alternativt följt rapporteringen om hennes arbete.

Du som önskar formulera en hälsning till familjen är välkommen att göra så genom att skicka din hälsning till vår e-post vfportee@gmail.com

De kondoleanser som kommer in kommer sättas samman i ett gemensamt dokument och sändas till familjen i Portee.

Ebolautbildningen fortsätter

1922372_736993163050860_2912114172607330643_n

Under hela helgen har vår samarbetsorganisation ”Future of Sierra Leone”, på nytt rest runt bland avlägsna byar i provinserna för att informera om symptom på ebolavirus och hur människor bäst kan skydda sig. Med sig har man bland annat haft exempel på de hinkar som bäst används för klorinförvaring. Vid alla byar har minst en hink överlämnats och placerats på strategisk plats för bybor att använda.

– Denna resa var annorlunda än tidigare, berättar Mr Mansaray. Nu möter vi inte människor som ifrågasätter om ebolaviruset verkligen existerar, eller ej. Vid den förra informationskampanjen i augusti sprang människor bort från bussen när vi kom. Då fanns en rädsla över att vi kom med onda avsikter. Nu mötte oss människor istället med frågor kring hur de bäst kan skydda sig, vad de ska göra om någon i familjen får feber, hur de ska agera om någon i byn plötsligt faller ihop osv.

– Nu har vi inte bara berättat om vilka symptom som kan vara tecken på ebolavirus. Vi har också visat med det material vi hade med oss hur var och en bör göra för att hålla viruset borta, berättar en annan av deltagarna från gruppen. Det är viktigt att inte bara prata när vi besöker byarna, vi vill gärna visa rent konkret hur man bör gå tillväga för att alla ska förstå. Många människor har uttryckt sin tacksamhet över att få denna information.

Gruppen, som blivit uppdaterad av hälsomyndigheterna i landet, hade särskilt tillstånd att resa på vägarna. Bussen som de färdades i, var klädd med banderoller som visade att de var ett så kallat ”informationsteam”, ett krav för att de skulle kunna besöka de avlägsna byarna.

– Vi är lite trötta, men mycket, mycket nöjda med helgens arbete. Det känns oerhört värdefullt att på detta sätt få vara med och bidra med information till våra systrar och bröder!

Vårt stöd har aldrig varit så viktigt som nu

Läget i Sierra Leone förblir mycket kritiskt. Allt fler människor drabbas av ebolavirus.

Nu behövs ytterligare stöd. Många har hört av sig och frågat hur de kan hjälpa till.
Vi påbörjar därför nu en insamling med följande två syften:

  • Förse barnfamiljer i området med klorinhinkar

Efter förhandlingar direkt med fabriken i Freetown har vi lyckats mer än halvera det ursprungliga priset.

En hink för klorinlösning: 70 kr

70 kronor motsvarar en veckas inkomst för en familj i Portee. Få familjer har därför råd att köpa en hink för egna medel. Regelbunden tvättning av händer och material i klorin är en av de viktigaste åtgärderna i kampen mot ebolavirus. I Portee är behovet av hinkar för klorinförvaring stort.

Hinkarna som är försedda med en särskild tappkran fylls med klorin och vatten.

  • Dela ut matpaket bestående av ris, olja, lök och buljong till barnfamiljer och andra behövande

Varje matpaket innehåller:
12,5 kg ris 70 kr
4 liter olja 60 kr
5 kg lök 35 kr
Buljongtärningar 10 kr
S:a per matpaket: 175 kr

Många familjer står nu helt utan inkomst samtidigt som matpriserna i landet ständigt ökar.
Du som känner att du vill och kan bidra välkomnas att sätta in pengar på Vänföreningens Plusgirokonto 30 38 61-9. Märk inbetalningen ”Ebola”.Vi kommer att överföra alla medel som inkommer, helt utan mellanhänder. Den administrativa avgift som tas ut för banköverföringar bekostar vi själva.

Har du frågor om insamlingen är du välkommen att kontakta oss på:
vfportee@gmail.com

Aminata intervjuas i Sveriges radio

Imorgon onsdag hörs Aminatas röst i Svensk radio! Vetenskapsradion har gjort en intervju med vår sjuksköterska och ett inslag sänds i P1 kl:
06:34
07:36
08:39

En kortare version sänds troligtvis i Ekot under eftermiddagen.