Barns rättigheter/ Children’s Rights

Få människor i Sierra Leone känner till att barn har särskilda rättigheter och att landet har skrivit under Barnkonventionen.
Vänföreningen Portee utbildar lärare och elever kring vad Barnkonventionen står för, hur den kan användas i undervisningen och försöker på olika sätt skapa möjlighet för barns röster att bli hörda.


In Sierra Leone few knows about the Convention on the Rights of the Child (CRC) and even though the country has ratified it many children are subjected to abuse in court cases.

VF Portee educates both teachers and students what the CRC stands for, how to discuss it, implement it as well as how the children’s voices can be heard in society.