Uppdateringar från Portee

10945865_797668910316618_3840921620793185013_o

En vecka har gått sedan man i Sierra Leone lättade på många av de restriktioner som människor tvingats följa under de senaste 6 månaderna. Snabbt återgick människor till en tidigare vardag likt den före utbrottet av ebolavirus, med ökat resande mellan områden i landet samt minskat användandet av klorin för handtvätt.

Nu kommer signaler om att man kanske gick alltför fort fram. För första gången under 2015 ökade fallen den senaste veckan.
Än är det för tidigt att säga om uppgången är tillfällig, något vi alla hoppas på.

För många familjer i Portee är tillgången på mat det som oroar mest. Priset på ris har skjutit i höjden och det är en omöjlighet för många att inhandla denna basvara. Samtidigt vet vi hur viktigt det är att barnen får få äta sig mätta, inte minst för att få bättre motståndskraft – något som är mycket viktigt i dagsläget.

Vänföreningen Portee kommer därför under veckan att föra över medel för inköp av ris till skolbarnen och deras familjer. Över 450 familjer får ta del av ett rispaket!

De gåvomedel som vi fått in från er medlemmar och våra stödjande företag gör det möjligt med inköp av 6 ton ris. TACK!

Posted in Nyheter.