Medlemsskap / Membership

Medlemsskap

Genom att bli medlem i Vänföreningen Portee stöder du flera av de insatser föreningen arbetar med.

Medlemsavgiften är 100:- per år (50:- för barn under 18 år) och sätts in på föreningens
Plusgirokonto 303861-9 eller via Swish 123 132 46 72.

Betalning från utlandet
IBAN: SE58 9500 0099 6034 0303 8619.
BIC: NDEASESS.
Märk betalningen ”Medlem” och ange namn, adress och e-postadress.
Det är extra viktigt för oss att få in e-postadresser då vi därmed kan spara på våra portokostnader. Vi ser hellre att dessa pengar går till barnen än till porto!


By becoming a member, you are supporting the different projects the association are working with.

The membership fee is 100 SEK a year (50 SEK for children under 18) and should be paid to
plusgiro 303861-9 or by Swish 123 132 46 72.

Payment from abroad:
IBAN: SE58 9500 0099 6034 0303 8619.
BIC: NDEASESS
Mark the payment “Member” as well as your name and email.
It is extra important for us to get the email addresses to save on postage – we rather use those money for the children!