Sierra Leone / in english

 • Sierra Leone var fram till 1961 en brittisk koloni.
 • Sierra Leone är beläget i Västafrika med Liberia och Ghana som grannländer.
 • Befolkningsmängden uppgår till 6.5 miljoner, av dessa är 3.2 miljoner barn.
 • Barnadödligheten är bland den högsta i världen. 1 av 8 barn når dör före 5 års ålder.
 • Läs- och skrivkunnigheten uppgår till ca 50 %
 • Religionstillhörighet; ca 55 % muslimer, 40 % kristna, 5 % traditionella religioner. (siffror osäkra)
 • Portee är beläget strax utanför huvudstaden Freetown. Samhället är en ursprunglig fiskeby och fortfarande är fisket viktigt.
 • I Portee bor ca 20 000 människor. De flesta av dessa lever under existensminimum.

 • Former British colony that became independent in 1961.
 • Located on the west coast of Africa with Liberia and Ghana as neighbor countries.
 • Sierra Leone is home to 6,5 million people, 3,2 million are children.
 • Child mortality is among the highest in the world and around 1 out of 8 children don’t reach the age of five.
 • Literacy is around 50 %
 • Religion – around 55 % Muslims, 40 % Christians and 5 % traditional religions (numbers are uncertain).
 • Portee, where our local organization is based, is situated just outside the capital of Sierra Leone, Freetown.
 • Portee, with around 20 000 inhabitants, is a former fishing village. Today a majority of the people live under subsistence.