Lite fakta om Sierra Leone

 • Sierra Leone var fram till 1961 en brittisk koloni.
 • Sierra Leone är beläget i Västafrika med Liberia och Ghana som grannländer.
 • Befolkningsmängden uppgår till 8,6 miljoner (2022)
 • Barnadödligheten är bland den högsta i världen. 1 av 8 barn når dör före 5 års ålder.
 • Läs- och skrivkunnigheten uppgår till ca 50 %
 • Religionstillhörighet; ca 55 % muslimer, 40 % kristna, 5 % traditionella religioner. (siffror osäkra)
 • Portee är beläget strax utanför huvudstaden Freetown. Samhället är en ursprunglig fiskeby och fortfarande är fisket viktigt.
 • I Portee bor ca 20 000 människor. De flesta av dessa lever under existensminimum.
 • Sierra Leone är ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder, där förutsättningarna för ett gott liv ännu är begränsade.
  Även om den ekonomiska utvecklingen efter inbördeskriget varit relativt god har ännu litet av detta kommit den breda befolkningen tillgodo.
  Ebolautbrottet 2014–2015 förvärrade situationen ytterligare, liksom coronapandemin från 2020.