Läget förbättras i Sierra Leone

11080635_818989224851253_8282905965873107110_o

Äntligen ser vi siffror som visar att antal nysmittade minskat betydligt i Sierra Leone. Under senaste veckan har endast 35 nya fall upptäckts – den lägsta siffran på mycket länge.

För att ytterligare få bukt med viruset har man i landet annonserat om tre dagars avstängning mellan 27 – 29 mars, vilket innebär att alla människor måste stanna hemma och ingen handel får förekomma. Under dessa dagar kommer olika team besöka hushållen för att undersöka om eventuellt smittade hålls gömda i hemmen.

Ytterligare en tre dagars avstängning är planerad till april. Inför dessa dagar kommer Vänföreningen Portee att på nytt se till att alla skolbarnens familjer får kvittera ut ett matpaket. Vi kommer denna vecka även se till att de familjer som lever isolerade sedan en tid tillbaka får ta emot utökat stöd i form av t.ex. mat och hygienartiklar.

Det beräknade startdatumet för skolans öppnande står kvar – 15 april är skolbarnen ombedda att infinna sig i skolan igen, efter 7 månaders frånvaro. I Portee håller nu lärarna som bäst på att göra de nödvändiga inköpen för att skolbarnen ska kunna tas emot på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt.

Posted in Nyheter.