Stödja ett barns skolgång / Support a child through school

Stödja ett barns skolgång
Att så många barn som möjligt får en chans att utbilda sig gör att framtiden med återuppbyggnad av landet ser ljusare ut. Vi har för närvarande drygt 150 fadderbarn som får sin skolgång betald av en fadder i Sverige.
Medlemmar ur styrelsen går på hembesök hos varje nytt fadderbarn. Från föreningen får du en rapport om hur ditt barn och hans/hennes familj har det, samt fotografier och kanske ett litet brev från barnet.
Varje år görs uppföljning av samtliga fadderbarn.
Ett fadderskap inkl. medlemsavgift kostar 650 kr per år. Om du önskar bli fadder vänligen kontakta oss på mejladressen

Just nu är det fullt men du får gärna stå i kö


The more children that get the opportunity to attend school the brighter the future will be.
Currently we have around 150 sponsored children that gets their schooling paid by a sponsor in Sweden. Members of the board visit each new sponsor child and you will receive a report of how your sponsor child.
Each year there are follow up meetings with all sponsor children.

To support a child through school costs 650 SEK a year, including the Vf Portees membership fee. If you wish to become a sponsor, please contact us.