Malariafonden

Malaria är ett av de största hälsoproblemen i Sierra Leone. Flertalet invånare, såväl vuxna som barn, lider av återkommande malaria. Många saknar tillgång till medicin och har bristande kunskaper om sjukdomen, vilket leder till en hög dödlighet i malaria.

De allra flesta barn vi möter i Sierra Leone har återkommande skov av malaria. De drabbas med jämna mellanrum av hög feber och den feberfrossa som hör malarian till. Ont i magen, illamående, huvudvärk och trötthet är andra symtom på sjukdomen. Många familjer har inte pengar till mediciner eller läkarvård och väntar därför alltför länge med att söka hjälp. Det händer att man försöker behandla sjukdomen med olika naturläkemedel som inte alltid har önskad effekt. Familjer ute i provinserna kan bo långt ifrån hälsovårdsklinikerna och sjukhuset.

Malaria kan vara en dödlig sjukdom om den inte behandlas. Med bra diagnostiska test och rätt mediciner blir fler friska. Genom att driva malariafonden vill vi hjälpa till att minska sjukligheten och dödligheten i malaria. Med fondens medel kan vår skolsköterska köpa in malariatest och mediciner till alla dem som söker hennes hjälp på skolkliniken.

Var med och rädda liv. Stöd malariafonden med ett engångsbelopp eller en återkommande gåva. Sätt in pengarna på vårt plusgiro och märk betalningen Malariafonden.