Radioskolan – en succé!

IMG_5350[1]

Under veckan har hundratals barn i Portee kunnat gå i skolan igen – om än på ett annorlunda sätt än tidigare. Tack vare de radioapparater som delats ut har de kunnat följa samtliga radiosända lektioner som sänts under veckan.

Våra lärare har gått runt bland barnens hem och alla barn har fått en stund med ”sin” lärare. Frågor har besvarats och svaren som skrivits upp i skrivhäften har rättats. Vi har talat med både elever samt lärare och glädjen över att detta nu blivit möjligt har varit påtaglig 🙂

Nu fortsätter spridningen av insatsen och under nästa vecka kommer elever ur årskurs 3 bli de som får motta sina radioapparater.

I dagens nyheter rapporterades om att Liberia planerar öppna sina skolor inom kort, något som också presidenten i Sierra Leone utlovat ska ske. Vår bedömning är att det kommer ta många veckor innan detta blir möjligt. Många skolor är nu omgjorda till ”Ebola Treatment Center” och så länge nya fall av ebola uppstår, så måste dessa skolbyggnader även i fortsättningen användas för just detta. Under veckan rapporteras från WHO 55 nya fall av ebola och 106 avlidna. Fortfarande handlar mycket om att uppmana människor att hålla ut och inte upphöra med att följa de rekommendationer som finns för att undvika smittspridning.

Via barnens radioapparater kan nu hela familjen följa sändningar med uppmaningar och rekommendationer kring hur de bäst skyddar sig. Det känns mycket bra att radioapparaterna kan användas också för detta syfte!

Radioapparater utdelade

IMG_5318

I lördags anordnades stor radioutdelning i Portee. Under dagen fick fler än 250 elever från årskurserna 4-9 äran att motta sin radio som nu gör att skolundervisning kan följas från hemmet via de radiokanaler som sänder ”radioskola”. Även de elever som finns inskrivna i vårt gymnasieprogram fanns på plats.

Alla barn följdes åt av en vuxen familjemedlem, vilken fick motta information kring upplägget. Stor vikt lades vid information kring lektionernas betydelse, och hur viktigt det är att vuxna är de som uppmuntrar sina barn att följa studierna noggrant och regelbundet och hur radion ska förvaras för att hålla länge. Extra batterier medföljde och eleverna fick också med sig skrivhäften och skrivmaterial.

Näst på tur att få radioapparater är skolans yngsta elever, de ur årskurs 1-3. Vi fortsätter därför vår insamlingskampanj för denna målgrupp och hoppas och tror att vi inom kort kan erbjuda även dem denna alternativa skolgång.
Du som inte hann vara med förra omgången och som känner att du vill bidra, välkomnas att sätta in 100 kr på föreningens Pg-konto 303861-9 och märka din inbetalning med ”Radioskola”.

Tv och radio fanns på plats för att dokumentera denna stora dag, en dag som våra ansvariga lärare och styrelsemedlemmar har all anledning att känna sig stolta över att ha genomfört. Här på hemsidan återkommer vi inom kort för att berätta hur insatsen fortskrider.

204 radioapparater nu inköpta!

IMG_5158

Nu är den första omgången av skolradios inköpta och klara att på lördag lämnas ut till skolbarnen i Portee. Insatsen har väckt stor uppmärksamhet och kommer uppmärksammas av medier i landet.

Lärarna vid skolan i Portee har tillsammans med vår lokala styrelse arbetat hårt de senaste dagarna för att få allt kring inköpen att fungera. Ytterligare en omgång kommer förhoppningsvis kunna inhandlas i slutet av veckan.

Trots att svenska medier nästintill slutat rapportera om ebola-situationen, så är läget fortfarande kritiskt i landet. Ett 50-tal människor konstateras med smitta varje dag och värst drabbat är ”Western Area” där vår skola återfinns.

I Portee håller man trots allt modet uppe och vi känner stor glädje och stolthet över det arbete som våra vänner lagt ner på radioprojektet. Att barnen nu kommer kunna följa sin skolundervisning via sina radioapparater ger hopp och just hopp om framtiden är en av de viktigaste känslorna att förmedla till barnen och deras familjer.

Tusen tack till alla er som bidragit i denna kampanj- ni gav alla en mycket, mycket betydelsefull julklapp!

Radioskola

radio-tuning-1094

Barnen i Sierra Leone längtar efter att få fortsätta sin skolgång.
Nu kan en radio göra det möjligt! Vill du vara med?

Vid den här tiden på året, sitter i vanliga fall våra 400 skolbarn i sina skolbänkar, redo att i olika examenstester visa vad de lärt sig under skolårets första termin.

Denna termin har skolbänkarna stått tomma. Inga skolor i Sierra Leone har tillåtits ta emot elever, på grund av risk för spridning av ebolavirus. För barnen har dessa månader varit fyllda av oro och sorg, ingenting i deras vardag har varit sig likt.

När skolorna kan öppna vet ingen, många talar idag om att ett helt läsår kan komma att gå till spillo. För ett land som Sierra Leone är detta förödande. Endast 43 % av befolkningen är läs- och skrivkunniga och att erbjuda barn skolgång är därför en viktig väg för att bryta mönster av fattigdom.

För att ge barnen hopp och en möjlighet att skapa rutiner i det kaos som råder erbjuder man sedan några veckor tillbaka en alternativ skolgång. Via radiostationer i landet sänder man med stöd från utbildningsministeriet, lektioner via radio. Flera radiostationer medverkar och på schemat står engelska, matematik och hälsa.
I Portee är intresset stort bland våra skolfamiljer. Många saknar dock tillgång till radio och batterier. Vänföreningen Portee kommer därför att genomföra en insamling till stöd för elever som önskar delta i radioundervisning.

Tillsammans med lärarna vid vår skola, planerar vi genomföra en insats som innebär följande:

– lärare från vår skola i Portee gör hembesök till intresserade familjer för att informera om programmet. Besöken sker utomhus, med de säkerhetsmarginaler som måste vidtas för att undvika smittorisk

– elever, vars vårdnadshavare skrivit under ett särskilt upprättat konrakt, kvitterar ut en radio med tillhörande batterier

– lärare från vår skola i Portee gör veckovisa uppföljningsbesök hos de elever som deltar i programmet för att svara på frågor och ge individuellt stöd

En radio med tillhörande hembesök kostar 100 kr. Om du vill vara med i denna insats så ber vi dig sätta in 100 kr på vårt plusgirokonto 303861-9 och märka inbetalningen ”radioskola”.

Om du vill ge bort en radio som gåva och önskar ett gåvokort? Maila oss på vfportee@gmail.com så skickar vi ett till dig som du kan skriva ut!

Lägesrapport från Sierra Leone och Portee

Igår var glädjen i Portee stor, då samtliga familjemedlemmar ur familjen Mansarays hushåll släpptes fria efter att ha tvingats leva i 3 veckors karantän. Extra glädjande är att ingen av de familjemedlemmar som vistats i huset under dessa veckor insjuknat.

En av de skolflickor från Portee, som tidigare drabbats av ebolavirus har under ett antal veckor fått vård på en ebolaklinik i landet, och tycks nu återhämta sig helt. Vi hoppas på att hon inom kort ska kunna få återvända hem.

Ytterligare ett par skolbarn finns nu i hushåll satta i karantän, men uppges i dagsläget inte visa tecken på smitta av viruset.

WHO satte tidigt upp målen 70-70-60 vilket angav att 70 % av all misstänkta fall skulle kunna hållas i karantän och 70 % av begravningar skulle genomföras på ett säkert sätt inom 60 dagar. Målen var tänkta att vara uppnådda den 1 december, något man tyvärr inte lyckades med.

Sierra Leone är det land som ligger längst från målen och som i dagsläget rapporterar flest antal nya fall av ebolasmittade. I media, och från de rapporter vi får efter direkt kontakt med våra vänner på
plats, konstateras att stora problem fortfarande finns att lösa.

Antalet sängplatser vid ebolakliniker är fortfarande inte tillräckligt.
Det förekommer också att människor inte rapporterar till hälsomyndigheter att deras anhöriga insjuknat, utan man väljer att hålla den sjuke kvar hemma.
När en familjemedlem dött i hemmet, händer det att familjer väljer att tvätta den avlidne på traditionellt sätt, vilket innebär att de närvarande utsätter sig själva för stor exponering av viruset.

Presidenten har i skarpa ordalag fördömt detta beteende och hotar med långa fängelsestraff för den som ertappas bryta mot de regler som finns.

Myndigheter har sedan några dagar tillbaka uppmanat alla medborgare att bära långärmat, för att undvika kroppsberöring med ev. smittade och i taxibilar får nu maximalt tre passagerare placeras, för att möjliggöra avstånd mellan kropparna.

Rapporter från WHO som kommit under veckan, säger dock att situationen i Sierra Leone inom några veckor bedöms kunna ligga på de målnivåer man tidigare satt upp. Vi hoppas de har rätt i sina prognoser.

Till glädjeämnena hör att man nu infört skolundervisning via radiokanaler. Skolorna har tvingats hålla stängt sedan den 1 september men nu kan de familjer som har tillgång till en radio, låta sitt barn följa undervisning 4 timmar om dagen. Vi hoppas kunna rapportera mer om detta positiva initiativ längre fram!

Lyckad julmarknad!

10687426_756793274404182_1101523058059263665_o

Årets julmarknad slog alla rekord, både i form av antal besökare och av intäkter!

Stort tack till alla er som stöttat i form av inlämnade gåvor som vi kunde sälja samt till er som kom förbi för att handla. Pengarna vi fick in kommer nu möjliggöra många viktiga insatser i Portee med omnejd.

Dagen efter julmarknaden fick vi ett telefonsamtal från Portee. Det var Sheriff, bror till Mr Mansaray, som ringde för att berätta att hans fru nedkommit med ett litet gossebarn. Familjen som lever under karantän och som hållits isolerade under dryga två veckor, lyckades inte få kontakt med den ambulans som var planerad att hämta dem när värkarna satte in. Förlossningen fick därför ske i hemmet. Allt uppges ha gått bra både mamma Ramanatu och den lille uppges må väl.

Vänföreningen Portee i Sveriges Radio

Sverigesradio_srgb

 

Sveriges Radio fortsätter rapportera om läget i Portee. I morgon onsdag bygger inslaget på en intervju gjord med Lotta Elf, aktiv styrelsemedlem i Vänföreningen Portee.

Inslaget kommer handla om den svåra situation som familjen Mansaray och andra eboladrabbade familjer befinner sig i.

Lyssna gärna på inslaget som sänds i Vetenskapsradio P1 i morgon kl 6.34 och 8.36. Eventuellt också kl. 7.36.

För dig som inte hinner lyssna så kommer en länk att läggas ut lite senare.

Portee drabbat av ebola

Under veckan som gått har det besked kommit som vi fruktat allra mest. Ebolaviruset har spridit sig till Portee och konstaterats vara dödsorsak hos nyligen avlidna.

Nära och kära till oss har drabbats, grymt och skoningslöst. Hushåll sätts nu under karantän, en av myndigheterna övervakad isolering som kommer pågå under ca 3 veckor.

Av respekt till drabbade familjer i området, och av säkerhetsskäl för dessa, kommer vår rapportering om utvecklingen endast göras i generella ordalag på vår hemsida och Facebook . Medlemmar i vår förening kommer istället få ett extra nyhetsblad utsänt via e-post.

I Vänföreningen Portee fokuseras nu vårt stöd till att gälla de som blivit direkt drabbade och de som stått i nära kontakt med insjuknade.

Vår älskade Mr Alieu Mansaray har avlidit

10357696_747228825360627_5390457030923135839_o

“Mr Mansaray is taken away from us”. Med de orden nåddes vi igår eftermiddag av ytterligare ett sorgebud från Sierra Leone. Vår älskade Mr Alieu Mansaray har avlidit.

Mr Mansaray grundare av vår skola i Portee och skapare av vår samarbetsorganisation ”Future of Sierra Leone”, avled sent i går eftermiddag. Bara en dryg vecka efter det att han själv förlorat sin hustru, insjuknade han själv i vad som hittills från sjukhuset angetts vara högt blodtryck i samband med diabetes.

Uppgifterna är än så länge knapphändiga. Mr Mansaray togs till en hälsoklinik under onsdagen där medicin skrevs ut. Under torsdagen blev han allt svagare och hans bror förde honom till sjukhuset, vid vilket han las in. Senare samma dag orkade hans kropp inte längre.

När Mr Mansaray för en kort tid sedan förlorade sin hustru Aminata skrev vi att Portee förlorat sin ängel. Nu har människorna i Portee också förlorat sin viktigaste fadersfigur, ledare och visionär, mannen som drevs av en övertygelse om att ingenting var omöjligt och som var villig att viga sitt liv åt de människor i Sierra Leone som bäst behövde stöd.

Våra tankar går främst till familjens Mansarays tre döttrar, som på kort tid förlorat både sin mamma och pappa samt till övriga familj- och släktmedlemmar som med stor oro och förtvivlan nu måste klara sig utan sina älskade.

Under kvällen och natten har vi stått i kontakt med resterande familjemedlemmar i Portee, en kontakt som fortsätter under dagen.

Positiva nyheter trots sorgen

10623725_744656292284547_2122657211379996670_o

Aminatas bortgång gjorde att tiden kom att stå stilla för en stund. Vi i Vänföreningen Portee ställde oss frågan hur vi på bästa sätt nu skulle gå vidare med vårt arbete för barnen i Sierra Leone.

Det blev våra vänner i Portee som guidade oss i frågan. För dem är det en självklarhet att arbetet måste fortsätta. Ebolaviruset tar inte paus, obönhörligen skördar viruset fler offer och alla aktiviteter som kan bidra till minskad spridning måste ges möjlighet att genomföras. Vi fortsätter därför vår insamling för att möjliggöra inköp av preventivt material för att förhindra ebolavirusets spridning. Tack alla ni som bidragit!

Glädje och sorg går ofta hand i hand. I veckan kom också positiva nyheter från Portee. Tre av våra lärare vid skolan har äntligen blivit godkända av utbildningsministeriet vid landet. Efter sju års kämpande(!) får de nu ut de löner som de så länge varit värda att få kvittera ut. Vi lyckönskar dem och hoppas att ytterligare lärare vid skolan snart kan nå samma erkännande.

I provinsen Sanda, där vi för ett antal år sedan startade ett djurhållningsprojekt, har fyra nya kalvar fötts under veckan. Insatsen startade i syfte att skapa ett projekt som kunde generera ekonomisk vinst och ägs sedan två år helt av vår samarbetsorganisation ”Future of Sierra Leone”. Vinsten investeras i framtida utvecklingsprojekt och vi kan nu med glädje konstatera att insatsen mer än väl nått de uppsatta målen.