Vår första utbildningskampanj genomförd med gott resultat, trots svårigheter på vägen

Mr Mansaray, vår koordinatör på plats och den som är ytterst ansvarig för informationskampanjen berättar att när gruppen under sin kampanj kom fram till byarna och vecklade ut banderoller med text och budskap om ebola så var den första reaktionen hos människor att springa därifrån. Gruppen fick därför börja med att gå från hus till hus, försiktigt närma sig de boende och därefter inbjuda människor att komma och titta på den pjäs som gruppens ungdomar övat in. Med viss misstänksamhet lyckades man övertyga människor om att inget farligt skulle hända och allt fler människor valde att ansluta sig för att ta del av pjäsen.

Efteråt kom många frågor och de är helt klart så att många människor bär på en stark rädsla för allt som förknippas med ebolavirus. Många tror att de ska kidnappas för att sedan användas i olika experiment, andra har gett uttryck för att de misstänker att det handlar om att djävulen ska flytta in i kroppen om man lyssnar på informationen.

Vi som har haft förmånen att få arbeta på plats med denna grupp vet att de har en alldeles unik känsla för hur man bäst ska möta människor med budskap som ibland är mycket svåra att diskutera. Därför blev resultatet till slut gott i de nio byar som gruppen hann med att besöka. Budskapet gick fram och ”Future of Sierra Leone” har nu fått många förfrågningar om möjligheten till ny kampanj i de byar som inte nåddes denna gång.

Vi i styrelsen tittar som bäst på hur detta skulle kunna organiseras. Naturligtvis känns det fortfarande oerhört viktigt att kunskapen om ebolaviruset når ut till så många människor som möjligt, än mer viktigt nu när det rapporteras blivit svårare att rekrytera personal till de internationella hjälporganisationerna.

Bilder från kampanjen:

IMG_0512

IMG_0561

IMG_0572

Nyheter från Sierra Leone angående ebola

Från vår samarbetsorganisation i Portee rapporteras idag följande:

Myndigheter i landet har nu fattat beslut om att stänga alla skolor i landet. I Portee har det nya skolåret ännu ej startat, men sommarskolan har varit igång under ett antal veckor. Barnen som kom till skolan i måndags nåddes av informationen att de inte längre får komma in i skolbyggnaden på grund av smittorisk. Även de lärare vid vår skola som nu skulle ta sin högre lärarexamen har mötts av besked om att deras möjligheter att genomföra sitt examensprov är skjutna på framtiden.

Matpriserna skjuter i höjden och särskilt tydligt är detta på priset för ris, basfödan för de flesta människor i landet.

Aminata vår sjuksköterska, rapporterar att flera sjuksköterskor har lämnat sina arbeten på sjukhusen i rädsla för att bli smittade.

Mitt i eländet finns ljusglimtar:

Hälsomyndigheterna i landet har idag avslutat sin utbildning av den grupp från vår samarbetsorganisation ”Future of Sierra Leone” som i morgon fullt ut påbörjar sin utbildningskampanj i landet.Sammankomster med information om ebolavirus är den enda form av workshops som tillåts för tillfället. Gruppen som ansvarar för kampanjen säger sig vara stolta och väl förberedda inför det uppdrag som väntar.

Vi har, av de medel vi fått in till vår insamling, nu också kunnat överföra medel för inköp av sjukvårdsmaterial till hälsokliniken vid skolan.

Vilket gensvar – utbildningskampanjen mot ebola är nu igång!

Nu är en första informations- och utbildningskampanj för att stoppa ebolaviruset igång – tack vare ert fantastiska stöd!

Nog visste vi sedan tidigare att vår förening har många engagerade medlemmar och företag men det stöd för Sierra Leone som vi de senaste dagarna har fått glädjen att ta del av har verkligen slagit alla rekord.

Idag, fredagen den 8 augusti, meddelar WHO att utbrottet av ebolavirus klassas som ett internationellt nödläge, en mycket ovanlig klassning som endast använts tre gånger under de senaste 10 åren. ”En global solidaritet behövs”, säger Margaret Cham, generaldirektör för WHO.

Global solidaritet är just vad vi upplever nu i vårt  insamlingsarbete. På bara några dagar har pengar strömmat in och en första överföring av medel till Sierra Leone är nu gjord. Vår samarbetsorganisation Future of Sierra Leone, som stod startklara, har påbörjat arbetet med den första utbildningskampanjen. Allt sker i nära samarbete med landets hälsomyndigheter för att korrekt och uppdaterad information ska genomsyra arbetet.

WHO skriver idag att de tre länder som är värst drabbade, Liberia, Guinea samt Sierra Leone är extra utsatta då de har mycket svaga hälsostrukturer. Det saknas läkare, ekonomiska resurser, laboratorier för diagnostik samt  och enkla saker såsom skyddskläder.

Att Future of Sierra Leone nu, tack vare stöd från givare i Sverige, ges möjlighet att konkret påbörja sitt preventiva arbete känns därför mycket, mycket bra.

Vänförening Portees stöd till Sierra Leone i deras arbete mot ebolaviruset kommer fortsätta. Utbrottet beräknas pågå under flera månader och vi vet att situationen kommer vara mycket besvärlig en lång tid framöver. Huruvida skolan kan starta i september eller inte är oklart, men vi hoppas naturligtvis på att skolstarten kan ske som planerat. För barnen är det viktigt att vardagen kan kännas så normal som möjligt mitt i den katastrofala situationen.

På vår hemsida kommer vi kontinuerligt att informera om arbetet och vår förhoppning är att vi kan fortsätta ha daglig kontakt med våra vänner i Sierra Leone och dela deras upplevelser och tankar med er.

Tacksamma hälsningar

Styrelsen för Vf Portee

Hjälp oss att stoppa ebolavirusets spridning i Sierra Leone

Många av er har säkert följt tidningarnas rapportering om ebolavirus spridning i Västafrika och i Sierra Leone och många har också hört av sig till oss för att höra om situationen i Portee och Kumra Bai Yoni, de två områden i vilka Vänföreningen Portee verkar.

Ebolavirus framfart i Sierra Leone som helhet har tyvärr följt ett negativt mönster med allt fler fall rapporterades insjuknade samtidigt som den geografiska spridningen täcker ett allt större område. Förutom de stora svårigheter som finns i den medicinska behandlingen av dem som drabbas, finns rapporter om demonstrationer och upplopp i samband med att människor hyser stor misstänksamhet mot sjukvården. En av anledningarna är bristen på kunskap kring hur ebolavirus smittar. Traditionella seder och bruk gör också att människor fortfarande exponeras för viruset, t ex i samband med dödsfall när människor av tradition rör vid den döde, något som medför stor smittorisk.

Från Portee och Kumra Bai Yoni finns inga fall av ebolavirus inrapporterade. Skolan har ännu inte startat men redan nu förs intensiva diskussioner om vilka säkerhetsföreskrifter skolbarnen och lärarpersonalen måste följa vid skolårets start i september.

Vi håller tät kontakt med vår samarbetsorganisation och följer utvecklingen så gott som dagligen. Vår lokala sjuksköterska, Mrs Aminata Mansaray, har nyligen genomgått en särskilt riktad utbildning om ebolavirusinfektion, en kurs som getts till alla landets sjuksköterskor.

Future of Sierra Leone har under de år vi drivit utvecklingsprojekt skapat bra nätverk och skaffat sig god erfarenhet av att driva utbildningskampanjer i flera viktiga frågor. Nu står de redo att påbörja en kampanj som syftar till att sprida kunskap om ebolavirus, hur det sprids, hur det kan förhindras och när sjukvård måste kontaktas.

Insatsen kommer innebära att Future of Sierra Leone genomför en utbildningskampanj i 9 olika områden, belägna i närheten av Portee och uppe i provinserna vid Kumra-området. Liksom vid tidigare utbildningar, kommer Aminata att informera och undervisa och ungdomsgruppen finnas med för att spela upp en pjäs om ebolavirus. Metoden att varva information och teater har varit ett upplägg som tidigare gett fantastiska resultat då vi arbetat med frågor som ungdomsgraviditeter och kvinnlig omskärelse. Future of Sierra Leone kommer också använda sig av radion som informationskanal, även det en metod som prövats tidigare med gott resultat.

Fler än 5 000 människor beräknas kunna nås med denna livsviktiga information.

 

Vänföreningen Portee påbörjar nu en insamling för att utbildningskampanjen ska kunna genomföras. En total kostnad är beräknad att uppgå till 27 000 svenska kronor.

Läget är akut och vi önskar om möjligt kunna påbörja arbetet under andra veckan i augusti. Om du har möjlighet och önskan att stötta denna insats ber vi dig därför att snarast sätta in ditt bidrag på vårt plusgirokonto 303861-9. Märk det ”Ebolakampanjen”.

På vår hemsida www.vfportee.se kommer du kunna följa insamlingen.

Har du ytterligare frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen. Lättast gör du detta genom att skriva till vår e-postadress: vfportee@gmail.com

Du kan också kontakta Lotta Elf på 070 523 14 71. Lotta arbetar i styrelsen för Vänföreningen Portee och är kontaktperson för denna insats.

Utbildning

I april 2014 reser vi till Sierra Leone för att genomföra vår andra omgång utbildning av lärare kring barnkonventionen. Den förra utbildningsomgången gjorde att fler än 4 000 elever från 12 olika skolor i landet fick möjlighet att delta i ett världsomspännande program.

De skolor som vi haft förmånen att få utbilda i Sierra Leone arbetar med det svenska World’s Children’s Prize-programmet. Sedan år 2000 har 34,8 miljoner barn jorden runt stärkts och lärt sig om barnets rättigheter och demokrati. De blir förändringsaktörer (change makers) i sina lokalsamhällen och bidrar till nationsbyggande i respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Alla barn som deltar i Sierra Leone  läser tidningen Globen, som finns på fleras språk på http://worldschildrensprize.org/magazine.

Vill du veta mer om barns situation i Sierra Leone? Tryck här för att läsa vårt faktablad.

Våra givmilda sponsorer

Ibland hörs röster som säger att vi i vårt moderna samhälle saknar engagemang. Det tror vi är en helt fel. Vänföreningen Portee hade glädjen att få samarbeta med många företag som valde att ge en julklapp till barnen i Portee, julklappar som nu omsätts i konkreta insatser under 2014 (läs gärna mer under Sponsorer).
En julklapp mot malaria…

Granngården AB genomförde innan jul en mycket lyckad kampanj för att stötta den malariafond som Vänföreningen Portee driver. Gåvan innebär att många barn nu kan många barn få viktig behandling. Utöver detta stöttar Granngården även i år vårt skollunchprogram som gör det möjligt för oss att servera skollunch 3-4 gånger i veckan.

_____________________
Vänföreningen Portee föreläser

En torsdagskväll nu i januari hade Lotta möjlighet att få föreläsa på ett kundevent som företaget Aon anordnat. Temat för kvällen var engagemang och ämnesvalet passade bra då Aon under flera år har visat stort engagemang genom att stödja flera av föreningens insatser, t ex våra ”Barn-för-en dag-dagar”.

Utbildningsstöd 2014-2015

I samarbete med Forum Syd och Sida har vi i Vänföreningen Portee inför 2014-2015 blivit beviljade stöd för följande insatser i Sierra Leone:

Lärlingsutbildningar

I Portee med omnejd kommer unga människor att erbjudas deltagande i lärlingsutbildningar som syftar till att de efter avslutad utbildning ska kunna finna arbete. Utbildningarnas inriktningar svarar mot de behov av arbetskraft som finns i området och samtliga kurser har såväl kvinnliga som manliga deltagare. I samband med utbildningar kommer också varje studerande att få undervisning och kunskap kring mänskliga rättigheter.

Barns rättigheter

I Sierra Leone har få barn hört talas om barnkonventionen och trots att landet har ratificerat denna så utsätts många barn för övergrepp i rättssak. Vänföreningen Portee utbildar lärare och elever om vad barnkonventionen står för, hur man kan diskutera och implementera den i skolorna och hur barnens röst kan bli hörd i samhället.

Continue reading

God jul och gott nytt år!

Stort Tack till alla er som bidrog både med saker och kom på besök till vår julmarknad och även till vårt höstcafé som gick av stapeln i september! Det blev ett bra tillskott till våra aktiviteter i Sierra Leone.

Vi kommer inför vårt årsmöte i februari att göra en sammanställning på det som skett under 2013.

Nu vill vi Tacka alla som ställer upp på olika sätt för Vänföreningen Portee och önska er en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Välkommen på julmarknad med Vänföreningen Portee!

Nu är det snart jul igen och du och dina nära och kära hälsas välkomna till vår årliga julmarknad.

Söndagen den 1 december mellan kl 11.00 – 15.00 finns vi på Café Portiken, Hantverkargatan 2A (mitt emot Stadshuset).

Här serverar vi kaffe/the med hembakat. Passa på att handla dina julklappar! Vi har pysslat i vår tomteverkstad hela hösten och nu finns allt till försäljning!

Alla intäkter går oavkortat till barnen och vår verksamhet i Portee, Sierra Leone.

Du har också möjlighet att se nya bilder från vår senaste resa!

Välkommen!

image