Utegångsförbudet över

Tre dagar av utegångsförbud är till ända i Sierra Leone. Det har varit dagar som sett olika ut för olika människor…

I Portee rådde trots allt ett visst lugn under dagarna, rapporterar vår koordinatör, Mr Mansaray.
– Människor som hade en bostad, valde att stanna inomhus i väntan på att representanter från hälsomyndigheterna skulle komma för ett kontrollbesök.

Under dag 2 uppstod tillfällig oro då en sjuk kvinna från en annan by tog sin in i Portee på flykt undan hälsomyndigheterna. Hon flydde sin hemby av rädsla för att bli tillfångatagen, då hennes symptom liknande ebolavirusets. Myndigheterna fann henne dock snabbt och hon sattes i omedelbar karantän i väntan på besked om hennes sjukdom.

-Svårast har det varit för gatubarnen, de som bor uppe vid den stora vägen, i olika skrymslen. Gatubarnen livnär sig på rester från de matförsäljare som vanligtvis står vid vägen men nu när gatorna gapat tomma har ingen mat funnits att tillgå.
– Jag har haft ett särskilt ”pass” som gett mig tillåtelse att gå upp till stora vägen i by, berättar Mr Mansaray. Idag, den sista dagen, tog jag med lite av den mat vi hade hemma, så att barnen fick något att äta. De har haft det extra svårt dessa dagar, och militären berättade att det förekommit en hel del bråk mellan de olika gatubarnen.

Mr Mansaray fortsätter berätta:
– En kvinna avled i går. Hon har varit sjuk en längre tid och ingen i byn tror att det var av ebolaviruset hon dog, Trots detta blev hon hämtad av ett särskilt hälsoteam, iklädda de vita skyddsdräkter som ”begravningsteamen” har på sig. Alla som avlider nu, ska enligt uppgift bli hämtade av detta särskilda team och förda till särskilda platser där prover kan tas.

När detta rapporteras (21 september 21.00) har de boende i Portee inte nåtts av information om vad som händer i morgon.
– Jag hoppas vi får gå ut som vanligt, säger Mr Mansaray. Många behöver hämta friskt vatten och för många är också maten slut.

Första dagen av utegångsförbud och från Portee rapporteras:

Nedanstående rapport kommer från vår organisation nere i Portee. För oss som fått uppleva livet och framför allt ljudnivån i Portee känns dessa ord främmande och skrämmande.
 
”Tystnaden är märkligast. Vanligtvis är det alltid fullt av ljud  området, men nu är det nästan helt tyst och stilla. Inga människor går på gatorna i byn och ingen trafik hörs från den stora vägen. Endast ett fåtal fordon färdas på gatorna, för att transportera sjukvårdspersonal och personer som behöver komma i kontakt med sjukvården.
I Portee kom idag ingen från hälsomyndigheten för att genomföra den huskontroll som alla hushåll kommer genomgå. Kanske kommer de i morgon. 
 
Kvällen/natten till igår blev kaosartad. Människor försökte desperat få tag i mat för att klara av de kommande dagarna, under vilken ingen tillåts gå utomhus för att sälja/köpa mat.
– Det var fruktansvärt att se, berättar vår koordinatör på plats. 
 
Vid vägkorsningen står militären och vaktar så att ingen bryter mot utegångsförbudet. I Portee tycks de flesta acceptera reglerna och på eftermiddagen hade inga incidenter rapporterats. 
 
I dag sände Sveriges Radio – Ekot ett inslag kring Ebola-viruset och den aktuella statusen i västafrika. I inslaget intervjuas skolans sjuksköterska  Aminata. För er som missade det finns det här att lyssna på: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5970028

Över 3 ton ris delas ut till barnfamiljer i Portee!

IMG_3866 IMG_3835 IMG_3823

Inför det utegångsförbud som snart påbörjas i landet, har Vänföreningen Portee i samarbete med sin lokala samarbetsorganisation i Sierra Leone inhandlat över 3 ton ris som nu levererats till skolan i Portee. Detta i syfte att underlätta för familjer i området att ge mat till barnen under den kommande perioden av utegångsförbud som väntar.

Som vi rapporterat tidigare har en majoritet av familjer i Portee ingen möjlighet att spara undan pengar för större inköp och oron för hur barnen ska klara att gå utan mat i flera dagar har varit stor. Ris-säckarna som är på 20 kg vardera, kommer delas ut till skolbarnens familjer och skolans lärare. Det är våra svenska skolfaddrar som gjort denna konkreta insats möjligt.

Ytterligare en läkare, en kvinna stationerad i Freetown, avled i söndags efter att ha blivit smittad av ebolaviruset under sitt arbete. Detta är den fjärde läkaren som dött i landet på grund av viruset.

I övrigt rapporteras att ett sjukvårdsteam bestående av 165 personer från Kuba kommer installera sig i landet för att medverka i bekämpningen mot ebolaviruset. Teamet beräknas vara på plats inom 6 veckor.

Situationen kring ebolaviruset förblir mycket bekymmersamt

Vänföreningen Portees koordinatör Mr Alieu Mansaray på plats i Sierra Leone berättar:

” Läget känns allt mer pressat. Matpriserna skjuter i höjden och nu börjar många prata om att det kanske blir svårt att få tag på ris framöver. De som har pengar köper på sig större mängder men de allra flesta saknar ju den möjligheten. Igår (6 september) fick vi på morgonens nyheter höra att det införs utegångsförbud från och med den 18 september. Troligen kommer detta gälla under fem dagar. Brunnarna i Portee kommer hållas öppna så att familjer kan bunkra upp med vatten. Svårast blir det dock att se till att det finns tillräckligt med mat. De allra flesta i Portee använder sin dagsinkomst för inköp av mat och här finns ingen möjlighet att spara undan pengar för att kunna göra större inköp. Vi hoppas få mer information om utegångsförbudet inom kort.

Gatorna är nästan tomma. Alla jag talat med är rädda för att åka någonstans. Från Freetown till Road 91 (en sträcka på ca 8 mil – Vf Portees anmärkning) finns nu sex ”checkpoints” och alla kontrolleras mycket noga. Vi hälsar inte längre på varandra som tidigare. Här, där vi ju tar i hand med alla våra vänner, måste vi nu tänka om och hälsa utan att vidröra varandra.

Många unga uppger att de inte längre törs hålla om sin partner, av rädsla för att t ex svett ska föra en smitta vidare.

Samtidigt talar vi mycket om att inte låta oss förlamas av rädsla. Vi ber till Gud att detta snart ska vara över och försöker så gott vi kan leva våra liv på det sätt vi är vana vid.”

IMG_2621De som har råd bunkrar upp med matvaror för att göra sig beredda.

Vår första utbildningskampanj genomförd med gott resultat, trots svårigheter på vägen

Mr Mansaray, vår koordinatör på plats och den som är ytterst ansvarig för informationskampanjen berättar att när gruppen under sin kampanj kom fram till byarna och vecklade ut banderoller med text och budskap om ebola så var den första reaktionen hos människor att springa därifrån. Gruppen fick därför börja med att gå från hus till hus, försiktigt närma sig de boende och därefter inbjuda människor att komma och titta på den pjäs som gruppens ungdomar övat in. Med viss misstänksamhet lyckades man övertyga människor om att inget farligt skulle hända och allt fler människor valde att ansluta sig för att ta del av pjäsen.

Efteråt kom många frågor och de är helt klart så att många människor bär på en stark rädsla för allt som förknippas med ebolavirus. Många tror att de ska kidnappas för att sedan användas i olika experiment, andra har gett uttryck för att de misstänker att det handlar om att djävulen ska flytta in i kroppen om man lyssnar på informationen.

Vi som har haft förmånen att få arbeta på plats med denna grupp vet att de har en alldeles unik känsla för hur man bäst ska möta människor med budskap som ibland är mycket svåra att diskutera. Därför blev resultatet till slut gott i de nio byar som gruppen hann med att besöka. Budskapet gick fram och ”Future of Sierra Leone” har nu fått många förfrågningar om möjligheten till ny kampanj i de byar som inte nåddes denna gång.

Vi i styrelsen tittar som bäst på hur detta skulle kunna organiseras. Naturligtvis känns det fortfarande oerhört viktigt att kunskapen om ebolaviruset når ut till så många människor som möjligt, än mer viktigt nu när det rapporteras blivit svårare att rekrytera personal till de internationella hjälporganisationerna.

Bilder från kampanjen:

IMG_0512

IMG_0561

IMG_0572

Nyheter från Sierra Leone angående ebola

Från vår samarbetsorganisation i Portee rapporteras idag följande:

Myndigheter i landet har nu fattat beslut om att stänga alla skolor i landet. I Portee har det nya skolåret ännu ej startat, men sommarskolan har varit igång under ett antal veckor. Barnen som kom till skolan i måndags nåddes av informationen att de inte längre får komma in i skolbyggnaden på grund av smittorisk. Även de lärare vid vår skola som nu skulle ta sin högre lärarexamen har mötts av besked om att deras möjligheter att genomföra sitt examensprov är skjutna på framtiden.

Matpriserna skjuter i höjden och särskilt tydligt är detta på priset för ris, basfödan för de flesta människor i landet.

Aminata vår sjuksköterska, rapporterar att flera sjuksköterskor har lämnat sina arbeten på sjukhusen i rädsla för att bli smittade.

Mitt i eländet finns ljusglimtar:

Hälsomyndigheterna i landet har idag avslutat sin utbildning av den grupp från vår samarbetsorganisation ”Future of Sierra Leone” som i morgon fullt ut påbörjar sin utbildningskampanj i landet.Sammankomster med information om ebolavirus är den enda form av workshops som tillåts för tillfället. Gruppen som ansvarar för kampanjen säger sig vara stolta och väl förberedda inför det uppdrag som väntar.

Vi har, av de medel vi fått in till vår insamling, nu också kunnat överföra medel för inköp av sjukvårdsmaterial till hälsokliniken vid skolan.

Vilket gensvar – utbildningskampanjen mot ebola är nu igång!

Nu är en första informations- och utbildningskampanj för att stoppa ebolaviruset igång – tack vare ert fantastiska stöd!

Nog visste vi sedan tidigare att vår förening har många engagerade medlemmar och företag men det stöd för Sierra Leone som vi de senaste dagarna har fått glädjen att ta del av har verkligen slagit alla rekord.

Idag, fredagen den 8 augusti, meddelar WHO att utbrottet av ebolavirus klassas som ett internationellt nödläge, en mycket ovanlig klassning som endast använts tre gånger under de senaste 10 åren. ”En global solidaritet behövs”, säger Margaret Cham, generaldirektör för WHO.

Global solidaritet är just vad vi upplever nu i vårt  insamlingsarbete. På bara några dagar har pengar strömmat in och en första överföring av medel till Sierra Leone är nu gjord. Vår samarbetsorganisation Future of Sierra Leone, som stod startklara, har påbörjat arbetet med den första utbildningskampanjen. Allt sker i nära samarbete med landets hälsomyndigheter för att korrekt och uppdaterad information ska genomsyra arbetet.

WHO skriver idag att de tre länder som är värst drabbade, Liberia, Guinea samt Sierra Leone är extra utsatta då de har mycket svaga hälsostrukturer. Det saknas läkare, ekonomiska resurser, laboratorier för diagnostik samt  och enkla saker såsom skyddskläder.

Att Future of Sierra Leone nu, tack vare stöd från givare i Sverige, ges möjlighet att konkret påbörja sitt preventiva arbete känns därför mycket, mycket bra.

Vänförening Portees stöd till Sierra Leone i deras arbete mot ebolaviruset kommer fortsätta. Utbrottet beräknas pågå under flera månader och vi vet att situationen kommer vara mycket besvärlig en lång tid framöver. Huruvida skolan kan starta i september eller inte är oklart, men vi hoppas naturligtvis på att skolstarten kan ske som planerat. För barnen är det viktigt att vardagen kan kännas så normal som möjligt mitt i den katastrofala situationen.

På vår hemsida kommer vi kontinuerligt att informera om arbetet och vår förhoppning är att vi kan fortsätta ha daglig kontakt med våra vänner i Sierra Leone och dela deras upplevelser och tankar med er.

Tacksamma hälsningar

Styrelsen för Vf Portee

Hjälp oss att stoppa ebolavirusets spridning i Sierra Leone

Många av er har säkert följt tidningarnas rapportering om ebolavirus spridning i Västafrika och i Sierra Leone och många har också hört av sig till oss för att höra om situationen i Portee och Kumra Bai Yoni, de två områden i vilka Vänföreningen Portee verkar.

Ebolavirus framfart i Sierra Leone som helhet har tyvärr följt ett negativt mönster med allt fler fall rapporterades insjuknade samtidigt som den geografiska spridningen täcker ett allt större område. Förutom de stora svårigheter som finns i den medicinska behandlingen av dem som drabbas, finns rapporter om demonstrationer och upplopp i samband med att människor hyser stor misstänksamhet mot sjukvården. En av anledningarna är bristen på kunskap kring hur ebolavirus smittar. Traditionella seder och bruk gör också att människor fortfarande exponeras för viruset, t ex i samband med dödsfall när människor av tradition rör vid den döde, något som medför stor smittorisk.

Från Portee och Kumra Bai Yoni finns inga fall av ebolavirus inrapporterade. Skolan har ännu inte startat men redan nu förs intensiva diskussioner om vilka säkerhetsföreskrifter skolbarnen och lärarpersonalen måste följa vid skolårets start i september.

Vi håller tät kontakt med vår samarbetsorganisation och följer utvecklingen så gott som dagligen. Vår lokala sjuksköterska, Mrs Aminata Mansaray, har nyligen genomgått en särskilt riktad utbildning om ebolavirusinfektion, en kurs som getts till alla landets sjuksköterskor.

Future of Sierra Leone har under de år vi drivit utvecklingsprojekt skapat bra nätverk och skaffat sig god erfarenhet av att driva utbildningskampanjer i flera viktiga frågor. Nu står de redo att påbörja en kampanj som syftar till att sprida kunskap om ebolavirus, hur det sprids, hur det kan förhindras och när sjukvård måste kontaktas.

Insatsen kommer innebära att Future of Sierra Leone genomför en utbildningskampanj i 9 olika områden, belägna i närheten av Portee och uppe i provinserna vid Kumra-området. Liksom vid tidigare utbildningar, kommer Aminata att informera och undervisa och ungdomsgruppen finnas med för att spela upp en pjäs om ebolavirus. Metoden att varva information och teater har varit ett upplägg som tidigare gett fantastiska resultat då vi arbetat med frågor som ungdomsgraviditeter och kvinnlig omskärelse. Future of Sierra Leone kommer också använda sig av radion som informationskanal, även det en metod som prövats tidigare med gott resultat.

Fler än 5 000 människor beräknas kunna nås med denna livsviktiga information.

 

Vänföreningen Portee påbörjar nu en insamling för att utbildningskampanjen ska kunna genomföras. En total kostnad är beräknad att uppgå till 27 000 svenska kronor.

Läget är akut och vi önskar om möjligt kunna påbörja arbetet under andra veckan i augusti. Om du har möjlighet och önskan att stötta denna insats ber vi dig därför att snarast sätta in ditt bidrag på vårt plusgirokonto 303861-9. Märk det ”Ebolakampanjen”.

På vår hemsida www.vfportee.se kommer du kunna följa insamlingen.

Har du ytterligare frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen. Lättast gör du detta genom att skriva till vår e-postadress: vfportee@gmail.com

Du kan också kontakta Lotta Elf på 070 523 14 71. Lotta arbetar i styrelsen för Vänföreningen Portee och är kontaktperson för denna insats.

Utbildning

I april 2014 reser vi till Sierra Leone för att genomföra vår andra omgång utbildning av lärare kring barnkonventionen. Den förra utbildningsomgången gjorde att fler än 4 000 elever från 12 olika skolor i landet fick möjlighet att delta i ett världsomspännande program.

De skolor som vi haft förmånen att få utbilda i Sierra Leone arbetar med det svenska World’s Children’s Prize-programmet. Sedan år 2000 har 34,8 miljoner barn jorden runt stärkts och lärt sig om barnets rättigheter och demokrati. De blir förändringsaktörer (change makers) i sina lokalsamhällen och bidrar till nationsbyggande i respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Alla barn som deltar i Sierra Leone  läser tidningen Globen, som finns på fleras språk på http://worldschildrensprize.org/magazine.

Vill du veta mer om barns situation i Sierra Leone? Tryck här för att läsa vårt faktablad.

Våra givmilda sponsorer

Ibland hörs röster som säger att vi i vårt moderna samhälle saknar engagemang. Det tror vi är en helt fel. Vänföreningen Portee hade glädjen att få samarbeta med många företag som valde att ge en julklapp till barnen i Portee, julklappar som nu omsätts i konkreta insatser under 2014 (läs gärna mer under Sponsorer).
En julklapp mot malaria…

Granngården AB genomförde innan jul en mycket lyckad kampanj för att stötta den malariafond som Vänföreningen Portee driver. Gåvan innebär att många barn nu kan många barn få viktig behandling. Utöver detta stöttar Granngården även i år vårt skollunchprogram som gör det möjligt för oss att servera skollunch 3-4 gånger i veckan.

_____________________
Vänföreningen Portee föreläser

En torsdagskväll nu i januari hade Lotta möjlighet att få föreläsa på ett kundevent som företaget Aon anordnat. Temat för kvällen var engagemang och ämnesvalet passade bra då Aon under flera år har visat stort engagemang genom att stödja flera av föreningens insatser, t ex våra ”Barn-för-en dag-dagar”.