Nyheter från Sierra Leone angående ebola

Från vår samarbetsorganisation i Portee rapporteras idag följande:

Myndigheter i landet har nu fattat beslut om att stänga alla skolor i landet. I Portee har det nya skolåret ännu ej startat, men sommarskolan har varit igång under ett antal veckor. Barnen som kom till skolan i måndags nåddes av informationen att de inte längre får komma in i skolbyggnaden på grund av smittorisk. Även de lärare vid vår skola som nu skulle ta sin högre lärarexamen har mötts av besked om att deras möjligheter att genomföra sitt examensprov är skjutna på framtiden.

Matpriserna skjuter i höjden och särskilt tydligt är detta på priset för ris, basfödan för de flesta människor i landet.

Aminata vår sjuksköterska, rapporterar att flera sjuksköterskor har lämnat sina arbeten på sjukhusen i rädsla för att bli smittade.

Mitt i eländet finns ljusglimtar:

Hälsomyndigheterna i landet har idag avslutat sin utbildning av den grupp från vår samarbetsorganisation ”Future of Sierra Leone” som i morgon fullt ut påbörjar sin utbildningskampanj i landet.Sammankomster med information om ebolavirus är den enda form av workshops som tillåts för tillfället. Gruppen som ansvarar för kampanjen säger sig vara stolta och väl förberedda inför det uppdrag som väntar.

Vi har, av de medel vi fått in till vår insamling, nu också kunnat överföra medel för inköp av sjukvårdsmaterial till hälsokliniken vid skolan.

Posted in Nyheter.