Utegångsförbudet över

Tre dagar av utegångsförbud är till ända i Sierra Leone. Det har varit dagar som sett olika ut för olika människor…

I Portee rådde trots allt ett visst lugn under dagarna, rapporterar vår koordinatör, Mr Mansaray.
– Människor som hade en bostad, valde att stanna inomhus i väntan på att representanter från hälsomyndigheterna skulle komma för ett kontrollbesök.

Under dag 2 uppstod tillfällig oro då en sjuk kvinna från en annan by tog sin in i Portee på flykt undan hälsomyndigheterna. Hon flydde sin hemby av rädsla för att bli tillfångatagen, då hennes symptom liknande ebolavirusets. Myndigheterna fann henne dock snabbt och hon sattes i omedelbar karantän i väntan på besked om hennes sjukdom.

-Svårast har det varit för gatubarnen, de som bor uppe vid den stora vägen, i olika skrymslen. Gatubarnen livnär sig på rester från de matförsäljare som vanligtvis står vid vägen men nu när gatorna gapat tomma har ingen mat funnits att tillgå.
– Jag har haft ett särskilt ”pass” som gett mig tillåtelse att gå upp till stora vägen i by, berättar Mr Mansaray. Idag, den sista dagen, tog jag med lite av den mat vi hade hemma, så att barnen fick något att äta. De har haft det extra svårt dessa dagar, och militären berättade att det förekommit en hel del bråk mellan de olika gatubarnen.

Mr Mansaray fortsätter berätta:
– En kvinna avled i går. Hon har varit sjuk en längre tid och ingen i byn tror att det var av ebolaviruset hon dog, Trots detta blev hon hämtad av ett särskilt hälsoteam, iklädda de vita skyddsdräkter som ”begravningsteamen” har på sig. Alla som avlider nu, ska enligt uppgift bli hämtade av detta särskilda team och förda till särskilda platser där prover kan tas.

När detta rapporteras (21 september 21.00) har de boende i Portee inte nåtts av information om vad som händer i morgon.
– Jag hoppas vi får gå ut som vanligt, säger Mr Mansaray. Många behöver hämta friskt vatten och för många är också maten slut.

Posted in Nyheter.