Vilket gensvar – utbildningskampanjen mot ebola är nu igång!

Nu är en första informations- och utbildningskampanj för att stoppa ebolaviruset igång – tack vare ert fantastiska stöd!

Nog visste vi sedan tidigare att vår förening har många engagerade medlemmar och företag men det stöd för Sierra Leone som vi de senaste dagarna har fått glädjen att ta del av har verkligen slagit alla rekord.

Idag, fredagen den 8 augusti, meddelar WHO att utbrottet av ebolavirus klassas som ett internationellt nödläge, en mycket ovanlig klassning som endast använts tre gånger under de senaste 10 åren. ”En global solidaritet behövs”, säger Margaret Cham, generaldirektör för WHO.

Global solidaritet är just vad vi upplever nu i vårt  insamlingsarbete. På bara några dagar har pengar strömmat in och en första överföring av medel till Sierra Leone är nu gjord. Vår samarbetsorganisation Future of Sierra Leone, som stod startklara, har påbörjat arbetet med den första utbildningskampanjen. Allt sker i nära samarbete med landets hälsomyndigheter för att korrekt och uppdaterad information ska genomsyra arbetet.

WHO skriver idag att de tre länder som är värst drabbade, Liberia, Guinea samt Sierra Leone är extra utsatta då de har mycket svaga hälsostrukturer. Det saknas läkare, ekonomiska resurser, laboratorier för diagnostik samt  och enkla saker såsom skyddskläder.

Att Future of Sierra Leone nu, tack vare stöd från givare i Sverige, ges möjlighet att konkret påbörja sitt preventiva arbete känns därför mycket, mycket bra.

Vänförening Portees stöd till Sierra Leone i deras arbete mot ebolaviruset kommer fortsätta. Utbrottet beräknas pågå under flera månader och vi vet att situationen kommer vara mycket besvärlig en lång tid framöver. Huruvida skolan kan starta i september eller inte är oklart, men vi hoppas naturligtvis på att skolstarten kan ske som planerat. För barnen är det viktigt att vardagen kan kännas så normal som möjligt mitt i den katastrofala situationen.

På vår hemsida kommer vi kontinuerligt att informera om arbetet och vår förhoppning är att vi kan fortsätta ha daglig kontakt med våra vänner i Sierra Leone och dela deras upplevelser och tankar med er.

Tacksamma hälsningar

Styrelsen för Vf Portee

Posted in Nyheter.