Hjälp oss att stoppa ebolavirusets spridning i Sierra Leone

Många av er har säkert följt tidningarnas rapportering om ebolavirus spridning i Västafrika och i Sierra Leone och många har också hört av sig till oss för att höra om situationen i Portee och Kumra Bai Yoni, de två områden i vilka Vänföreningen Portee verkar.

Ebolavirus framfart i Sierra Leone som helhet har tyvärr följt ett negativt mönster med allt fler fall rapporterades insjuknade samtidigt som den geografiska spridningen täcker ett allt större område. Förutom de stora svårigheter som finns i den medicinska behandlingen av dem som drabbas, finns rapporter om demonstrationer och upplopp i samband med att människor hyser stor misstänksamhet mot sjukvården. En av anledningarna är bristen på kunskap kring hur ebolavirus smittar. Traditionella seder och bruk gör också att människor fortfarande exponeras för viruset, t ex i samband med dödsfall när människor av tradition rör vid den döde, något som medför stor smittorisk.

Från Portee och Kumra Bai Yoni finns inga fall av ebolavirus inrapporterade. Skolan har ännu inte startat men redan nu förs intensiva diskussioner om vilka säkerhetsföreskrifter skolbarnen och lärarpersonalen måste följa vid skolårets start i september.

Vi håller tät kontakt med vår samarbetsorganisation och följer utvecklingen så gott som dagligen. Vår lokala sjuksköterska, Mrs Aminata Mansaray, har nyligen genomgått en särskilt riktad utbildning om ebolavirusinfektion, en kurs som getts till alla landets sjuksköterskor.

Future of Sierra Leone har under de år vi drivit utvecklingsprojekt skapat bra nätverk och skaffat sig god erfarenhet av att driva utbildningskampanjer i flera viktiga frågor. Nu står de redo att påbörja en kampanj som syftar till att sprida kunskap om ebolavirus, hur det sprids, hur det kan förhindras och när sjukvård måste kontaktas.

Insatsen kommer innebära att Future of Sierra Leone genomför en utbildningskampanj i 9 olika områden, belägna i närheten av Portee och uppe i provinserna vid Kumra-området. Liksom vid tidigare utbildningar, kommer Aminata att informera och undervisa och ungdomsgruppen finnas med för att spela upp en pjäs om ebolavirus. Metoden att varva information och teater har varit ett upplägg som tidigare gett fantastiska resultat då vi arbetat med frågor som ungdomsgraviditeter och kvinnlig omskärelse. Future of Sierra Leone kommer också använda sig av radion som informationskanal, även det en metod som prövats tidigare med gott resultat.

Fler än 5 000 människor beräknas kunna nås med denna livsviktiga information.

 

Vänföreningen Portee påbörjar nu en insamling för att utbildningskampanjen ska kunna genomföras. En total kostnad är beräknad att uppgå till 27 000 svenska kronor.

Läget är akut och vi önskar om möjligt kunna påbörja arbetet under andra veckan i augusti. Om du har möjlighet och önskan att stötta denna insats ber vi dig därför att snarast sätta in ditt bidrag på vårt plusgirokonto 303861-9. Märk det ”Ebolakampanjen”.

På vår hemsida www.vfportee.se kommer du kunna följa insamlingen.

Har du ytterligare frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen. Lättast gör du detta genom att skriva till vår e-postadress: vfportee@gmail.com

Du kan också kontakta Lotta Elf på 070 523 14 71. Lotta arbetar i styrelsen för Vänföreningen Portee och är kontaktperson för denna insats.

Posted in Nyheter.