Utbildning

I april 2014 reser vi till Sierra Leone för att genomföra vår andra omgång utbildning av lärare kring barnkonventionen. Den förra utbildningsomgången gjorde att fler än 4 000 elever från 12 olika skolor i landet fick möjlighet att delta i ett världsomspännande program.

De skolor som vi haft förmånen att få utbilda i Sierra Leone arbetar med det svenska World’s Children’s Prize-programmet. Sedan år 2000 har 34,8 miljoner barn jorden runt stärkts och lärt sig om barnets rättigheter och demokrati. De blir förändringsaktörer (change makers) i sina lokalsamhällen och bidrar till nationsbyggande i respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Alla barn som deltar i Sierra Leone  läser tidningen Globen, som finns på fleras språk på http://worldschildrensprize.org/magazine.

Vill du veta mer om barns situation i Sierra Leone? Tryck här för att läsa vårt faktablad.

Posted in Nyheter.