Våra givmilda sponsorer

Ibland hörs röster som säger att vi i vårt moderna samhälle saknar engagemang. Det tror vi är en helt fel. Vänföreningen Portee hade glädjen att få samarbeta med många företag som valde att ge en julklapp till barnen i Portee, julklappar som nu omsätts i konkreta insatser under 2014 (läs gärna mer under Sponsorer).
En julklapp mot malaria…

Granngården AB genomförde innan jul en mycket lyckad kampanj för att stötta den malariafond som Vänföreningen Portee driver. Gåvan innebär att många barn nu kan många barn få viktig behandling. Utöver detta stöttar Granngården även i år vårt skollunchprogram som gör det möjligt för oss att servera skollunch 3-4 gånger i veckan.

_____________________
Vänföreningen Portee föreläser

En torsdagskväll nu i januari hade Lotta möjlighet att få föreläsa på ett kundevent som företaget Aon anordnat. Temat för kvällen var engagemang och ämnesvalet passade bra då Aon under flera år har visat stort engagemang genom att stödja flera av föreningens insatser, t ex våra ”Barn-för-en dag-dagar”.

________________________________________________
Datasal nu under uppförande
Jochnick Foundation har under två år funnits med och stöttat uppbyggnaden av skolan. Klassrum och skolbibliotek har kunnat uppföras. Uppförandet av den tidigare planerade lekplatsen kan dock inte genomföras. Istället har Jochnick Foundation godkänt att medlen istället får avsättas till att färdigställa skolans datasal. Arbetet påbörjas nu i februari och datasalen beräknas stå klar i april 2014.
_______________________________________________________
Möjlighet till fortsatta studier
Svenska Försäkringsfabrikens julklapp går i år till ett nyinrättat stipendieprogram. De elever med som avslutat årskurs 9 och uppvisat bäst studieresultat får nu en möjlighet att studera vidare på en av landets gymnasieskolor. I år får fyra flickor ta del av detta stipendium.
______________________________________________________
En julkapp som räcker till många
Eurotroll  gav sina anställda en värdefull julklapp då medarbetarna fick motta ett presentkort som innebär malariabehandlingar och skolluncher kommer kunna nå ut till än fler under 2014.
______________________________________________________
Hjälp till de undernärda barnen

Meritmind kommer under 2014 att ge fortsatt generöst stöd till skolkliniken i Portee. I år fokuseras arbetet på en helt ny och livsviktig insats för de många undernärda barn som finns i området.

__________________________________________________________

Skollunchprogrammet
Resursgruppen kommer under 2014 ge fortsatt stöd för det skollunchprogram som genomförs vid skolan. Insatsen ger möjlighet för våra 400 elever att få äta sig mätta 3-4 gånger i veckan.
________________________________________________________
Proffs producerar vår tidning
Företaget Chiffer har under hösten gjort det möjligt för oss att producera ännu ett nummer av vår informationsbroschyr. Arbetet har också getts stöd av Frank Druck GmbH.
Vi är oerhört stolta över vår fina tidning och delar gärna ut den till alla intresserade. Vi vet att många av våra stödjande företag  har valt att dela ut den till sina anställda. Är du intresserade av att få några exemplar så kontakta oss så levererar vi!
________________________________________________
Läs- och skrivkurser
Sturegallerian Tandhälsa med tandläkare Lena Kristofferson kommer under 2014 att ge fortsatt stöd till de utbildningar vi anordnar inom läs- och skrivkurser för vuxna.
Är ditt företag intresserat av att stödja en insats i Sierra Leone. Kontakta oss så berättar vi gärna om vad som är på gång!
Posted in Nyheter.