Radioskola

radio-tuning-1094

Barnen i Sierra Leone längtar efter att få fortsätta sin skolgång.
Nu kan en radio göra det möjligt! Vill du vara med?

Vid den här tiden på året, sitter i vanliga fall våra 400 skolbarn i sina skolbänkar, redo att i olika examenstester visa vad de lärt sig under skolårets första termin.

Denna termin har skolbänkarna stått tomma. Inga skolor i Sierra Leone har tillåtits ta emot elever, på grund av risk för spridning av ebolavirus. För barnen har dessa månader varit fyllda av oro och sorg, ingenting i deras vardag har varit sig likt.

När skolorna kan öppna vet ingen, många talar idag om att ett helt läsår kan komma att gå till spillo. För ett land som Sierra Leone är detta förödande. Endast 43 % av befolkningen är läs- och skrivkunniga och att erbjuda barn skolgång är därför en viktig väg för att bryta mönster av fattigdom.

För att ge barnen hopp och en möjlighet att skapa rutiner i det kaos som råder erbjuder man sedan några veckor tillbaka en alternativ skolgång. Via radiostationer i landet sänder man med stöd från utbildningsministeriet, lektioner via radio. Flera radiostationer medverkar och på schemat står engelska, matematik och hälsa.
I Portee är intresset stort bland våra skolfamiljer. Många saknar dock tillgång till radio och batterier. Vänföreningen Portee kommer därför att genomföra en insamling till stöd för elever som önskar delta i radioundervisning.

Tillsammans med lärarna vid vår skola, planerar vi genomföra en insats som innebär följande:

– lärare från vår skola i Portee gör hembesök till intresserade familjer för att informera om programmet. Besöken sker utomhus, med de säkerhetsmarginaler som måste vidtas för att undvika smittorisk

– elever, vars vårdnadshavare skrivit under ett särskilt upprättat konrakt, kvitterar ut en radio med tillhörande batterier

– lärare från vår skola i Portee gör veckovisa uppföljningsbesök hos de elever som deltar i programmet för att svara på frågor och ge individuellt stöd

En radio med tillhörande hembesök kostar 100 kr. Om du vill vara med i denna insats så ber vi dig sätta in 100 kr på vårt plusgirokonto 303861-9 och märka inbetalningen ”radioskola”.

Om du vill ge bort en radio som gåva och önskar ett gåvokort? Maila oss på vfportee@gmail.com så skickar vi ett till dig som du kan skriva ut!

Posted in Nyheter.