Lägesrapport från Sierra Leone och Portee

Igår var glädjen i Portee stor, då samtliga familjemedlemmar ur familjen Mansarays hushåll släpptes fria efter att ha tvingats leva i 3 veckors karantän. Extra glädjande är att ingen av de familjemedlemmar som vistats i huset under dessa veckor insjuknat.

En av de skolflickor från Portee, som tidigare drabbats av ebolavirus har under ett antal veckor fått vård på en ebolaklinik i landet, och tycks nu återhämta sig helt. Vi hoppas på att hon inom kort ska kunna få återvända hem.

Ytterligare ett par skolbarn finns nu i hushåll satta i karantän, men uppges i dagsläget inte visa tecken på smitta av viruset.

WHO satte tidigt upp målen 70-70-60 vilket angav att 70 % av all misstänkta fall skulle kunna hållas i karantän och 70 % av begravningar skulle genomföras på ett säkert sätt inom 60 dagar. Målen var tänkta att vara uppnådda den 1 december, något man tyvärr inte lyckades med.

Sierra Leone är det land som ligger längst från målen och som i dagsläget rapporterar flest antal nya fall av ebolasmittade. I media, och från de rapporter vi får efter direkt kontakt med våra vänner på
plats, konstateras att stora problem fortfarande finns att lösa.

Antalet sängplatser vid ebolakliniker är fortfarande inte tillräckligt.
Det förekommer också att människor inte rapporterar till hälsomyndigheter att deras anhöriga insjuknat, utan man väljer att hålla den sjuke kvar hemma.
När en familjemedlem dött i hemmet, händer det att familjer väljer att tvätta den avlidne på traditionellt sätt, vilket innebär att de närvarande utsätter sig själva för stor exponering av viruset.

Presidenten har i skarpa ordalag fördömt detta beteende och hotar med långa fängelsestraff för den som ertappas bryta mot de regler som finns.

Myndigheter har sedan några dagar tillbaka uppmanat alla medborgare att bära långärmat, för att undvika kroppsberöring med ev. smittade och i taxibilar får nu maximalt tre passagerare placeras, för att möjliggöra avstånd mellan kropparna.

Rapporter från WHO som kommit under veckan, säger dock att situationen i Sierra Leone inom några veckor bedöms kunna ligga på de målnivåer man tidigare satt upp. Vi hoppas de har rätt i sina prognoser.

Till glädjeämnena hör att man nu infört skolundervisning via radiokanaler. Skolorna har tvingats hålla stängt sedan den 1 september men nu kan de familjer som har tillgång till en radio, låta sitt barn följa undervisning 4 timmar om dagen. Vi hoppas kunna rapportera mer om detta positiva initiativ längre fram!

Posted in Nyheter.