Terminsavslutning

portee_julTerminsavslutningen för skolbarnen i Portee blev i år till en härlig festhögtid. Med sig hem fick alla 25 kg ris, buljongtärningar och lök – en efterlängtad gåva som nu gör det möjligt för barnens familjer att servera lagad mat under julledigheten och en tid framöver.

Insamlingen för läs- och skrivkursen har gett ett resultat som vi aldrig vågat hoppas på. Redan nu vet vi att utbildningen inte bara kommer kunna erbjudas under vårterminen utan fortsätta under hela 2016. Tack alla ni som köpt en utbildningsplats i julklapp!

Vänföreningen Portee önskar vill passa på att önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Årets julklapp: Köp en utbildning till en eller flera kvinnor i byn Portee

Läs- och skrivkurs1

Varför en utbildning?
Ta en stund och se dig omkring. Vad i din omgivning skulle förbli en gåta om du inte kunde läsa eller skriva?

I Sierra Leone beräknar man att endast ca 35 % av alla kvinnor kan läsa och skriva. Att helt sakna läs- och skrivkunskaper kan få förödande konsekvenser. Sedan tidigare vet vi att de flesta mammorna i byn inte behärskar enkelt skrivna instruktioner. I handeln blir många av kvinnorna lurade, de köper frön vars bäst före datum har gått ut och de som säljer grönsaker vid marknaden tvingas anlita andra till att hjälpa till att redovisa dagskassor efter en avslutad arbetsdag.

Studier visar också att ett barn som föds till en läskunnig mamma har dubbelt så stor chans att uppleva sin femte födelsedag än om barnets mamma är analfabet.

I Sierra Leone har konsekvenserna av analfabetismen setts extra tydligt i samband med epidemin av ebolavirus. Med ett stort antal analfabeter i landet förstod många inte varningstexterna och myndigheternas skriftliga information om sjukdomen.

För många är analfabetismen en stor skam och många väljer att låtsas att de förstår det skrivna ordet.
Vad är en läs- och skrivkurs?
Läs – och skrivkurserna hålls vid vår skola i Portee. Under två kvällar i veckan, med start i januari 2016, samlas deltagarna i klassrummen, fördelade på tre olika nivåer, beroende på förkunskaper,

Våra ordinarie lärare vid skolan är de som ansvarar även för vuxenutbildningen. Det betyder att alla deltagare får möta kvalificerade lärare med god erfarenhet av läs- och skrivmetodik. De mammor som behöver hjälp med barnpassning kommer erbjudas detta och man får också stöd i att ta sig till skolan och hem igen om vägen hem anses osäker.

 

Hur gör jag?
En utbildningsplats kostar 100 kronor och innefattar 2 lektionstillfällen/vecka under perioden januari- maj 2016.
Din gåva sätts in på föreningens plusgirokonto 303861-9.  Märk din inbetalning ”Läs- och skrivkurs”. Om du önskar få ett presentkort att skriva ut så meddela oss detta via e-post så sänder vi över det direkt till dig. Saknar du möjlighet att själv skriva ut så kan vi skicka ett per post. Lämna i sådana fall ditt namn och adress i ditt mail som du sänder till vfportee@gmail.com

Läs- och skrivkurs2

Vill du följa arbetet så välkomnar vi dig att ta del av vår information som regelbundet läggs ut på år hemsida www.vfportee.se eller på vår Facebook där du hittar oss under namnet Vänföreningen Portee.

november-december i Portee

Läget i landet är fortsatt stabilt. Inga nya fall av ebola har rapporterats sedan landet blev friskförklarat den 8 november.
Den 10 december stänger skolan för ett välförtjänt jullov och i samband med terminsavslutningen kommer alla skolbarn få hämta ut sitt matpaket – en riktigt bra julklapp!
Minnescermoni
I söndags samlades många människor i Portee för en minnesceremoni till Alieu och Aminatas ära. Det har nu gått ett år sedan de båda förlorade sina liv, och förlusten av dem känns fortfarande påtaglig. Samtidigt blir det allt mer tydligt hur deras idéer och värderingar genomsyrar det arbete som återupptagits, ett förhållningssätt som vi alla hoppas kunna bibehålla för att nå fortsatt goda resultat och därmed också hedra deras minne.
Jullov
Under jullovet kommer skolans alla lärare få delta i en utbildning kring datakunskap. Tanken är att åter öppna upp skolans datasal igen när en ny termin startar. Vi vet sedan tidigare att det är många av skolbarnens favoritämne och naturligtvis ett viktigt inslag i undervisningen eftersom det ger en unik möjlighet att öppna dörrar ut mot världen, fyllt av kunskap som kan inspirera.
Ingen julmarknad
I år har styrelsen beslutat att vår julmarknad tar en tillfällig paus. Vi behöver helt enkelt lite ny inspiration men nästa år återkommer julmarknaden, då fylld av nya idéer!

Tillsammans nådde vi målet – 450 elever kommer få ta emot ett generöst matpaket!

Efter oktober månads insamling stod det i helgen klart att de gåvor som kommit in räcker till de planerade inköpen. Mer än 10 ton ris kommer nu att levereras till skolan och under en högtidlig ceremoni kommer skolbarnen tillsammans med sina föräldrar få kvittera ut ett efterlängtat matpaket.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla er som på olika sätt stöttat insamlingen. Utan ert stöd hade detta aldrig varit möjligt!

24 dagar utan nya fall av Ebola

Sierra Leone är nu inne på sin 24:e dag utan nya fall av ebola och bara 19 dagar återstår tills landet räknas som ebola-fritt.
Vi hoppas kunna fira detta med en stor utdelning av matpaket till barnfamiljer i Portee!
I skrivande stund har gåvor gjort att vi nu kan inhandla 320 stycken paket, och en avisering om ytterligare 50 stycken finns. Endast 80 stycken paket saknas därmed och vi hoppas och tror att det målet ska vara nått inom en dryg vecka.
Barnen i Portee behöver vårt stöd och än finns det chans att vara med! 100 kr räcker till ett matpaket med 25 kg ris och vill och kan du bidra så är du varmt välkommen att sätta in ditt bidrag på 303861-9.
På plats i Sierra Leone har vi kontakt med ett bra transportföretag som gratis kommer köra ut alla rissäckar till skolan och därefter tar lärarna vid för att tillsammans se till att utdelningen sköts enligt planerna.
Tack till dig som bidrar!

Exif_JPEG_PICTURE

elever på skolan

Uppdatering efter översvämningarna

Från Portee rapporteras ett lugnare läge denna vecka. Inga fler översvämningar har förekommit men alla skolor är ombedda att studera himlen noggrant under skoldagarna. Ses mörka regnmoln ska alla skolbarn sändas hem omedelbart. I måndags skedde detta vid vår skola i Portee, barnen skickades hem under kontrollerade former och tack och lov blev sedan regnskurarna mer normala och inga nya översvämningar skapades.

Många har hört av sig till oss och frågat vad som går att göra för att stötta barnen.
Vi vill tacka för allt engagemang och påbörjar nu en insamling inför en ny matpaketsutdelning. Vårt mål är att samtliga skolbarn och deras familjer ska få stå som mottagare. Att barnen får möjlighet att äta lagad mat regelbundet ger dem viktig motståndskraft, något de behöver extra väl när malariamyggorna är särskilt intensiva.

100 kr räcker till ett matpaket med 25 kg ris. Du som kan och vill bidra är mycket välkommen att sätta in din gåva på vårt plusgiro 303861-9. Märk din inbetalning ”matpaket”.

Vårt mål är att kunna genomföra insatsen i slutet av oktober.

Översvämning i Portee

I Portee kom barnen som vanligt till skolan på torsdagsmorgonen. Bara en halvtimme efter det att första lektionen var igång kom plötsligt stora vattenmängder forsande genom byn. Häftiga regn har drabbat landet de senaste dagarna och nu brast fördämningar.

Vattennivån höjdes snabbt och skolbarnen fick evakueras till andra våningen. Kraften i vattnet gjorde det helt omöjligt att ta sig fram och barnen fick vänta tills den värsta vattenmängderna sjunkit undan så att deras föräldrar kunde ta sig till skolan för att bära hem sina små. Av säkerhetsskäl var våra lärare noggranna med att inte lämna ut någon elev till andra än föräldrar, då kraften i vattnet lätt kunde föra med sig gående människor.
Översvämningen ledde till fyra dödsfall, många skadade och ett stort antal bortspolade hus. Myndigheterna har nu öppnat upp nationalarenan inne i Freetown som tillfällig boplats för drabbade.
Från Portee uppges ingen avliden och vi hoppas förstås att den uppgiften är korrekt. Fortsatt kontakt hålls med våra vänner i Portee för att följa de närmaste dagarnas utveckling då nya monsunregn väntas ge ytterligare nederbördsmängder. Presidenten utropade fredagen som nationell helgdag och uppmanade alla att stanna hemma tills läget förbättras.

Eleverna i Portee deltar i internationellt projekt

Skolbarnens lov är slut och nu är skolan i full gång igen. Så här i början på terminen arbetar alla eleverna från årskurs 4 och uppåt med ett särskilt viktigt skolmaterial.

Arbetet är en del av ett stort internationellt projekt kallat Words Children´s Prize, vars mål är att få alla barn i världen att känna till och få reflektera över Barnkonventionens innehåll. Fler än 67 000 skolor i världen från 113 olika länder deltar och vår skola i Portee är en av dessa. Fina tidningar, producerade på en mängd olika språk har transporterats till Sierra Leone och i  dessa kan barnen ta del av berättelser om hur andra barn i världen har det. Vi vet sedan tidigare att  innehållet i tidningarna väcker många viktiga funderingar och frågor och tillsammans med sina klasskamrater lärare får skolbarnen diskutera dessa.  Läs gärna mer på http://worldschildrensprize.org/DSC00487

I  Portee har vår skolklinik öppnat. Malariamedicin finns inköpt och vår nya skolsköterska kommer finnas på plats under alla skoldagar. Det betyder att skolbarnen nu kan få gratis behandling när de drabbas av malaria, en insats som både barn, föräldrar och lärare välkomnar.

Full aktivitet på skolan

Just nu är det skollov i Sierra Leone men tack vare en generös företagsgåva arbetades det för högtryck på skolan i Portee. I de klassrum som tidigare saknat golv, läggs nu klinkers för att lättare kunna hålla golven rena och för att få till en trevligare skolmiljö.

IMG_1891 IMG_1862

Goda nyheter från Sierra Leone där ebolaviruset äntligen ser ut att lämna landet!

11864833_891166690966839_5785146791391304770_o

Efter nära ett och ett halvt år tycks nu ebolavirusets framfart snart vara under kontroll, både i Sierra Leone och de två grannländerna Liberia och Guinea. WHO bedömer att ebolaviruset kan vara helt borta runt årsskiftet, något som naturligtvis är en efterlängtad situation för människor i de drabbade länderna.

I dagarna beslutade president Ernest Bai Koroma i Sierra Leone att släppa nivån av ”State of emergency”, en säkerhetsnivå som Sierra Leone befunnit sig i sedan augusti 2014.

Det innebär att människor nu äntligen får tillåtelse att samlas i grupper. Platser som t ex nattklubbar och restauranger får hålla öppet men allra viktigast för många – man får tillåtelse att åter spela fotboll!