”Education is the most powerful weapon we can use to change the world” (Nelson Mandela)

Orden passar in på såväl lilla Ibrahim som på flickorna Isha, Adama, Zeinep och Jenneh.

DSC_0324

Isha, Adama, Zeinep och Jenneh

Flickorna har alla startat sin skolgång vid skolan i Portee och alla har de haft en svensk fadder som garanterat kontinuitet i utbildningen under hela grundskoletiden.
Lilla Ibrahim 4 år går sitt första år på skolan, i en av förskolegrupperna. Hans förskolemiljö är inte lik den vi är vana vid att se i Sverige, men målet är detsamma – att skapa bästa möjliga grund för det fortsatta skolarbetet.

De fyra flickorna gick ut med toppbetyg när de lämnade årskurs 9. Tack vare ett stipendiestöd som delades ut till elever med utmärkande goda studieresultat, kunde de fortsätta studera på gymnasienivå. Nu har de bara ett år kvar på gymnasiet och om allt går som planerat kommer de sedan fortsätta sina studier på universitetsnivå, inriktat mot ämnen som de själva brinner för.

Det är en helt underbar känsla att se dessa flickor nu stå som föredömen för många i byn. Deras vilja och beslutsamhet att lyckas har tagit dem långt.

Vänföreningen Portee har idag 143 barn i fadderprogrammet, en nivå som vi planerar bibehålla under nästkommande läsår.

20160327_100455

Ibrahim

Rapporter sänds ut till er som faddrar denna respektive nästa vecka. Tack för att ni finns med stöttar barnens skolgång

Posted in Nyheter.