Fler barn har skrivits in i fadderprogrammet

11 st nya barn har blivit inskrivna i vårt fadderprogram. 
Det är en ynnest att få besöka dessa familjer och lyssna till deras livshistorier.
Trots tuffa livsvillkor är det ofta nära till skratt och värme.

Nu jobbar vi med att renskriva alla intervjuer och sänder snart ut till er som blir deras faddrar.

nutritionsprogrammet

Under veckan har vi med hjälp av vår lokala sjuksköterska remitterat tre kraftigt undernärda barn till sjukhuset.
För två av dessa barn var läget mycket kritiskt. 
Igår for vi till sjukhuset för en uppföljning. Läget är nu tack och lov mer stabilt. 
När de så småningom får lämna sjukhuset kommer de direkt skrivas in i det nutritionsprogram vi driver på skolans klinik.

Tack för era bidrag till vår akuta hjälpinsats augusti 2017

Under några få timmar tvekade vi.
Vänföreningen Portee är inte en organisation som är rustad för katastrofinsatser.
Samtidigt vet vi av tidigare erfarenheter från bland annat ebolautbrottet att större hjälpinsatser ofta dröjer innan de organiseras i Sierra Leone.
Vårt beslut fattades av en enig styrelse och i dialog med vår lokala samarbetsorganisation. 
Vänföreningen Portee gick ut för att be om stöd för de tusentals människor som den 13 augusti drabbades av jordskredet i Sierra Leone.
Gensvaret från er kom direkt. På bara två dagar hade pengar strömmat in, tillräckligt för att påbörja en hjälpinsats på plats. 
Under veckan som gått har vår lokala samarbetsorganisation arbetat hårt. Kläder, tonvis av ris, olja, salt, socker, the m.m. har inhandlats.
Allt har packats om i gåvopaket och sedan distribuerats ut till drabbade.
”Future of Sierra Leone” har tillsammans med sin ungdomssektion ”PEYA” besökt såväl sjukhus dit skadade förts som till de två drabbade områdena. 
Arbetet har inte varit lätt. Dels för att stora områden fortfarande är avspärrade, men också för den situation som uppstår när hundratals människor förlorat sina liv och där anhöriga fortfarande letar efter saknade familjemedlemmar.

Över 600 människor har ännu inte återfunnits. 
Att få bidra med basala förnödenheter känns, trots sorg och kaos, som en verklig ljusglimt .
För en familj som förlorat allt blir ett paket med kläder och mat betydelsefullt i stunden. 
Från djupet av våra hjärtan tackar vi för alla bidrag som strömmat in. Er generositet har varit fantastisk. 
För dig som vill läsa en mer utförlig rapport om insatsen kommer en rapport här på hemsidan.

 

Katastrofhjälp

Hej,
Som många av er säkert  sett och hört i media har de häftiga skyfallen i Sierra Leone orsakat stora översvämningar i område nära Portee.
Hundratals familjer har förlorat sina hem och fler än 600 människor befaras ha mist sina liv.
 
Vänföreningen Portee har påbörjat en insamling för att kunna bistå med filtar, kläder och mat.
Vår lokala samarbetsorganisation ansvarar för inköpen och finns nu på plats i det drabbade området.
 
Vill och kan du vara med så välkomnas du att sätta in ditt bidrag på vårt Pg 303861-9 alternativ swischa till 123 132 46 72 (Vänföreningen Portee).
Märk betalningen med katastrofhjälp.
 
 
Tack!
 
/ Styrelsen för Vänföreningen Portee

Dags för fadderavgift 2017/2018

 Nu är det dags att betala för nästkommande läsårs fadderskap.

Avgiften är oförändrad, det vill säga 650 kr. I den summan ingår också ett medlemskap.

Använd vårt plusgiro 303861-9 eller swisha till 123 132 46 72.

Glöm inte att ange ditt namn!

Din inbetalning behöver vara oss tillhanda senast 30 juni.