Eleverna i Portee deltar i internationellt projekt

Skolbarnens lov är slut och nu är skolan i full gång igen. Så här i början på terminen arbetar alla eleverna från årskurs 4 och uppåt med ett särskilt viktigt skolmaterial.

Arbetet är en del av ett stort internationellt projekt kallat Words Children´s Prize, vars mål är att få alla barn i världen att känna till och få reflektera över Barnkonventionens innehåll. Fler än 67 000 skolor i världen från 113 olika länder deltar och vår skola i Portee är en av dessa. Fina tidningar, producerade på en mängd olika språk har transporterats till Sierra Leone och i  dessa kan barnen ta del av berättelser om hur andra barn i världen har det. Vi vet sedan tidigare att  innehållet i tidningarna väcker många viktiga funderingar och frågor och tillsammans med sina klasskamrater lärare får skolbarnen diskutera dessa.  Läs gärna mer på http://worldschildrensprize.org/DSC00487

I  Portee har vår skolklinik öppnat. Malariamedicin finns inköpt och vår nya skolsköterska kommer finnas på plats under alla skoldagar. Det betyder att skolbarnen nu kan få gratis behandling när de drabbas av malaria, en insats som både barn, föräldrar och lärare välkomnar.

Posted in Nyheter.