Uppdatering efter översvämningarna

Från Portee rapporteras ett lugnare läge denna vecka. Inga fler översvämningar har förekommit men alla skolor är ombedda att studera himlen noggrant under skoldagarna. Ses mörka regnmoln ska alla skolbarn sändas hem omedelbart. I måndags skedde detta vid vår skola i Portee, barnen skickades hem under kontrollerade former och tack och lov blev sedan regnskurarna mer normala och inga nya översvämningar skapades.

Många har hört av sig till oss och frågat vad som går att göra för att stötta barnen.
Vi vill tacka för allt engagemang och påbörjar nu en insamling inför en ny matpaketsutdelning. Vårt mål är att samtliga skolbarn och deras familjer ska få stå som mottagare. Att barnen får möjlighet att äta lagad mat regelbundet ger dem viktig motståndskraft, något de behöver extra väl när malariamyggorna är särskilt intensiva.

100 kr räcker till ett matpaket med 25 kg ris. Du som kan och vill bidra är mycket välkommen att sätta in din gåva på vårt plusgiro 303861-9. Märk din inbetalning ”matpaket”.

Vårt mål är att kunna genomföra insatsen i slutet av oktober.

Posted in Nyheter.