They did it – again!

I Sierra Leone är det ingen självklarhet att få flytta upp en klass när läsåret är till ända. Extra tufft är det när man går i årskurs 6 och ska bedömas huruvida man är mogen för att ta steget till nästa skolnivå, JSS1.
Eleverna i klass 6 vid Lotta Elf Primary School har det senaste skolåret arbetat hårt för att nå målen, med extra lektioner på kvällar och regelbunden lördagsskola.
I juli prövades eleverna med nationella prov i samtliga ämnen och nu har listorna från landets skolmyndighet just anlänt.
Med stor glädje konstaterar vi att ALLA våra elever fått ihop tillräckligt med poäng för att få studera vidare i klass 7. I ett område som Portee, med de livsvillkor som står till buds för barnen, är detta verkligen en bedrift.
Åh, så stolta vi är över våra duktiga elever och våra fantastiska lärare!

Say no to FGM

Vår modiga ungdomssektion i Sierra Leone genomför just nu en turne med sin pjäs ”Say no to FGM”.

Skola efter skola besöks och budskapet är tydligt; Ingen flicka under 18 år ska behöva utsättas för omskärelse.
Trots ett känsligt ämne har reaktionerna varit positiva, från såväl elever som vuxna.
Flera rektorer har bjudit in PEYA att fortsätta med diskussioner inne i klassrummen.
Många har deklarerat att de gärna vill verka som ambassadörer för flickors rättigheter.
Arbetet fortsätter och än är det för tidigt att sia om antalet omskärelser kommer minska.
Helt klart står dock att ett tabu är brutet, ett viktigt första steg!

Ny utbildningsinsats 2018

Hon skrek och sparkade för att komma loss men ingenting hjälpte. 
Hennes mostrar band isär hennes ben och satte sig sedan på hennes bröstkorg.
Innan hennes ögon bands för hann hon uppfatta kniven som låg på bordet bredvid. Hon förstod vad som väntade.

Unicef uppger (siffror uppdaterade 2016) att 9 av 10 kvinnor omskärs i Sierra Leone.
2 av 3 flickor får ingreppet utfört när de är i åldern 5–14 år.

Under våra resor till Sierra Leone har vi vid flera tillfällen kommit ämnet nära.
Vi har fått lyssna till modiga flickor som berättat för oss om hur just deras omskärelse gick till.
Vi har stått utanför hus som vi vet används vid omskärelse, utan möjlighet att kunna agera.

Vi har tidigare stöttat vår samarbetsorganisation ”Future of Sierra Leone” att genomföra utbildningsinsats i ämnet.
Vänföreningen Portee tror starkt på att det bästa resultatet kommer när människor med stor inblick och erfarenhet i ämnet själva får driva arbetet.
Frågan är synnerligen komplex och för att få ett lyckat resultat krävs noggrann planering av ett påverkansarbete.

Nu påbörjar vi en ny utbildningsinsats för att i Portee försöka stoppa omskärelse för flickor under 18 år.
Det är en angelägen insats och vi känner stor tacksamhet över att den nu kan påbörjas.

Vi kommer fortlöpande redovisa hur det går

World Children Prize 2018

I Sierra Leone fick vi, pga säkerhetsskäl, detta år ställa in skolbarnens deltagande i World Childrens prize. 
Dock har Vänföreningen Portee i samarbete med LiberianME haft möjlighet att utbilda lärare i grannlandet Liberia i samma program.
Där pågår glädjande nog denna helg röstning vid flera skolor. 
Känns gott att se att demokratiska processer finns som en del av dessa barns utbildning.

val av kandidat

röstning

kö till vallokalen

märkning av valdeltagare

Valet är över

Oppositionen vann och Julius Bio är namnet på Sierra Leones nye president.
Efter några tumultartade dagar tycks det som om läget stabiliserats i landet. 
Från och med nästa vecka kan barnen äntligen återgå till sina skolor.
Då kan positiv feedback och tvåsiffriga tal övas på nytt!

 

https://www.facebook.com/vfportee/videos/1720245264725640/?t=0

Oroligt i Sierra Leone

Läget i Sierra Leone är just nu mycket oroligt. 
Orsak – landet står inför att välja en ny president.

Den 7 mars genomfördes en första valomgång i landet. Ingen av de 16 kandidaterna fick tillräckligt många röster.
Beslut om en andra valomgång kom, denna gång ett val mellan de två största partierna. 
Konflikten mellan de två partierna har de senaste veckorna gjort sig synlig på många sätt.
Hyresvärdar har brutalt avhyst familjer som de upplevt röstat på ”fel” parti.
Fall av grov misshandel rapporteras från flera håll. Grupper ställs mot grupper och rädslan växer sig allt starkare.
Föräldrar törs inte längre sända sina barn till skolan. 
På lördag ska enligt planerna valomgång nummer två hållas. I fredags den 23/3 lämnades dock en anmälan om valfusk in till landets högsta domstol. I måndags kom besked om att valet trots allt skulle genomföras. 
Flera av våra vänner har fått en roll som valadministratörer på olika håll i landet.
De rapporterar nu om att inget valmaterial ännu har anlänt till deras stationer. Situationen är både kaotisk och kritisk. 
Vi håller kontakt med våra vänner varje timme för att följa utvecklingen. Alla hoppas vi att ett omval kan ske så snart som möjligt. 
Ett val under vilket demokratiska principer, medmänsklighet och förnuft förhoppningsvis får råda.

Nu har alla skolbarn fått ris

”Tanki. God bless ”
Orden har upprepats för oss under hela eftermiddagen. 
Över 470 barnfamiljer har nu hämtat sitt ris vid skolan.
Ikväll behöver ingen lägga dig hungrig.

Tack alla ni som gjorde detta möjligt!

 

 

Nästa vecka är det val i Sierra Leone

Idag var det röda partiet APC som intog gatorna.
Tusentals människor i diverse röda kläder, hattar och flaggor har visat sin sympati med partiet. 
Barnen på vår skola ställde upp som vanligt i morse men sändes hem efter beslut av skolans rektor.
Deras olika färg på t-skirts bedömdes som riskabelt i dessa valtider.
Många är rädda för kidnappning av barn, något som dessvärre sker ibland.
Tack och lov är allt lugnt än så länge!

Kumra Bai Yoni har fått en ny sjuksköterska

Vi besökte hennes klinik och överlämnade sjukvårdsmaterial som vi hade tagit med. 

En av utmaningarna på kliniken är att förlösa kvinnor när mörkret fallit.
I bästa fall finns ficklampa från någons mobiltelefon att tillgå.

Som tur var hade vi en extra solcellslampa med i vårt bagage.
Svårt att föreställa sig en viktigare plats att hänga den på!