I Portee befarar de boende i dag att myndigheterna planerar för ett nytt ”lock down”

Det har bara gått en dryg vecka sedan befolkningen i Sierra Leone tvingades stanna hemma under tre dagar av ”lock down, vilket innebar att ingen fick lämna sin hemby. I dag kommer rapporter som berättar att människor från Portee med omnejd befarar ännu en ”lock-down” inom kort.

Två områden uppges vara aktuella, varav Western Area, där Portee är beläget är ett av dessa. Rykten uppger att det denna gång ska handla om ett längre förbud, kanske så långt som en vecka. Mr Mansaray berättar för oss över telefon att förbudet troligen kommer annonseras nattetid.

”Myndigheterna har noterat att människor snabbt lämnar sina hembyar när beslut om en isolering av byn ska ske. Om beslutet genomförs nattetid när människor sover så hinner vakter/militärer dit för att inta sina vaktpositioner och omringa området innan en ny dag gryr.

Människor försöker nu hamstra så mycket mat som bara är möjligt, fortsätter Mr Mansaray. Tillgång till vatten kommer finnas, då alla offentliga brunnar i byn hålls öppna. De boende kommer troligen tillåtas att röra sig fritt inom byn, men får inte passera in till nästa by, ej heller passera den stora vägen vilken förbinder Portee med ”Upper Portee” där den lokala marknaden finns.”

Myndigheterna bedömde det tidigare utegångsförbudet som lyckat, då flera fall av smittade och döda kunde hittas, vilket stoppade fortsatt smittspridning från dessa. Siffran över antal smittade och döda fortsätter dessvärre att stiga och än är läget långt ifrån kontrollerat. Särskilda transportleder har upprättats mellan geografiska distrikt i landet och trafik tillåts endast passera mellan kl 9-17.

Vänföreningen Portee fortsätter stå i daglig kontakt med vår samarbetsorganisation i Sierra Leone och återkommer med ytterligare information inom kort.

Posted in Nyheter.