Utbildningsstöd 2014-2015

I samarbete med Forum Syd och Sida har vi i Vänföreningen Portee inför 2014-2015 blivit beviljade stöd för följande insatser i Sierra Leone:

Lärlingsutbildningar

I Portee med omnejd kommer unga människor att erbjudas deltagande i lärlingsutbildningar som syftar till att de efter avslutad utbildning ska kunna finna arbete. Utbildningarnas inriktningar svarar mot de behov av arbetskraft som finns i området och samtliga kurser har såväl kvinnliga som manliga deltagare. I samband med utbildningar kommer också varje studerande att få undervisning och kunskap kring mänskliga rättigheter.

Barns rättigheter

I Sierra Leone har få barn hört talas om barnkonventionen och trots att landet har ratificerat denna så utsätts många barn för övergrepp i rättssak. Vänföreningen Portee utbildar lärare och elever om vad barnkonventionen står för, hur man kan diskutera och implementera den i skolorna och hur barnens röst kan bli hörd i samhället.

Stop FGM (Projekt kring kvinnlig omskärelse)

I Sierra Leone omskärs en majoritet av landets flickor. Ingreppet som både är smärtsamt och riskfyllt utförs av så kallade Djibbas (omskärerskor) och har en lång tradition i landet och dess kultur. Vår insats består i att vi utbildar samtliga berörda, de som omskär, de mödrar till flickor som står i tur att bli omskurna och de flickor som ännu ej genomgått ritualen. Projektet är en fortsättning på en insats som startade 2012 och resultaten har visat sig vara över all förväntan. Många tar nu aktivt avstånd från omskärelsen och flera av våra tidigare Djibbas har kunnat omskola sig och finna försörjning i andra yrken.

Ungdomsarbete

Vår samarbetsorganisation ”Future of Sierra Leone” har en ungdomssektion med namnet ”Portee Enviromental Youth Association”. Gruppen som består av ungdomar boende i Portee representerar unga flickor och pojkar i åldrarna 13-20 år. PEYA strävar efter att sprida information och kunskap kring frågor som berör just deras målgrupp. De anordnar miljödagar, de turnerar i landet med en pjäs som handlar om tonårsgraviditeter och under 2014-2015 får de nu också möjlighet att sätta ett än större fokus kring frågor om mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt turnera med en pjäs som handlar om att våga säga nej till kvinnlig omskärelse.

Läs- och skrivkurser

Dessa kurser riktar sig främst till ensamstående kvinnor som är analfabeter. Intresset är mycket stort och behovet av ytterligare kurser är enormt. Att få basala grunder i läs- och skrivkunskap ger ett ökat självförtroende för dessa kvinnor och även en ökad möjlighet för individen att inhämta information av skilda slag. Vår första utbildning startade redan 2010 och fortsätter nu med både fortsättningskurser och kurser för nya deltagare.

Organisationsutveckling

Målet med vårt arbete är att vår samarbetsorganisation FOSL ska kunna driva sina insatser med egna medel, utan stöd från Sverige. Därför kommer de under 2014-2015 att driva ett intensivt arbete kring nätverksbyggande och utveckling av vinstdrivande insatser. Deras lokaler i Portee kommer att byggas upp för att ombildas till ett center för rättighetsbaserat arbete, dit människor kan komma för att få stöd och vägledning samt för att delta i föreningens utbildningar.

Posted in Nyheter.