Fadderskap

Skolluncher och matpaket
I Portee är det långt ifrån en självklarhet att ett barn får äta lagad mat varje dag. Hungriga magar har svårt att ta till sig kunskap. Forskning visar att en av de viktigaste faktorerna för att bryta fattigdom är att servera skollunch för barn som går i skolan. På skolan i Portee ser vi till att alla barn serveras en näringsrik måltid. Lunchen består av lokala varor, tillagas direkt vid skolan och är komponerad för att passa ett litet barns växande kropp.

En skollunch för varje barn kostar 1,50 kr. 

Som givare bestämmer du själv om du vill finnas med oss med regelbundna inbetalningar eller om du vill sätta in ett engångsbelopp när du känner att ekonomin tillåter.

Om du önskar bidra till vårt matprogram, använd vårt plusgirokonto, märk betalningen Matfadder och ange även ditt namn och din e-postadress/adress.

Stödja ett barns skolgång
Att så många barn som möjligt får en chans att utbilda sig gör att framtiden med återuppbyggnad av landet ser ljusare ut. Vi har för närvarande drygt 120 fadderbarn som får sin skolgång betald av en fadder i Sverige.

Medlemmar ur styrelsen går på hembesök hos varje nytt fadderbarn. Från föreningen får du regelbundna rapporter om hur ditt barn och hans/hennes familj har det, samt fotografier och kanske ett litet brev från barnet.

Ett fadderskap inkl medlemsavgift kostar 650 kr per år. Om du önskar bli fadder vänligen kontakta oss på mejladressen.