Medlems- och sponsorskap

Medlemsskap
Genom att bli medlem i Vänföreningen Portee stöder du flera av de insatser föreningen arbetar med.

Medlemsavgiften är 50:- per år (20:- för barn under 18 år) och sätts in på föreningens Plusgirokonto 303861-9. Märk betalningen ”Medlem” och ange namn, adress och e-postadress. Det är extra viktigt för oss att få in e-postadresser då vi därmed kan spara på våra portokostnader. Vi ser hellre att dessa pengar går till barnen än till porto!

Sponsorskap
Att bli sponsor innebär att man har möjlighet att stödja ett specifikt insats.

Vill du bli sponsor? Både privatpersoner och företag kan sponsorer. Kontakta oss så kan vi komma med förslag på projekt som är aktuella just nu.