Skolan öppnar för alla elever i årskurs 6 som ska genomföra examensprov i augusti

Efter att skolan i Portee tvingats hålla stängt sedan början av april välkomnas nu klass 6 tillbaka till klassrummen. Regeringen i Sierra Leone har beslutat att landets alla elever i klass 6 och 9 ska genomföra sina examensprov. Inför proven som äger rum i augusti ska barnen nu under fyra veckor försöka ta in så mycket kunskap som möjligt.
Klassen har delats upp i mindre grupper, för att kunna hålla distans till varandra, munskydd måste bäras så fort de träder in på skolan, febertest är obligatorisk liksom handtvätt.

Redan efter några dagar noterade lärarna att flera av eleverna var i ganska dåligt skick, många somnade t ex av utmattning efter några timmars lektioner.
Många familjer har det extra kämpigt just nu eftersom ingen försäljning vid marknaderna är tillåten. Minskade inkomster, ökat pris på det som finns till buds gör att man än mer sällan än tidigare kan laga mat därhemma.
Hungriga magar och kunskapsinhämtning går inte så väl ihop, så därför beslutade vi att barnen under dessa veckor ska serveras skollunch varje dag.
Nu kan kunskapen flöda!

Posted in Nyheter.