Digitalt Årsmöte den 23 april

Hej!

 

På grund av det rådande läget har styrelsen beslutat följande inför det planerade årsmötet:

Vi genomför Vänföreningen Portees årsmöte torsdagen den 23 april kl. 18.30. Det känns viktigt att trots allt kunna genomföra årsmötesförhandlingarna men i år samlas vi inte fysiskt utan mötet sker via länk. Kvällen innehåller endast årsmötesförhandlingar.

Vid ett senare tillfälle hoppas vi kunna bjuda in till en afton med lätt förtäring och presentation av vad som skett i Sierra Leone under det gångna året.

Som medlem är du naturligtvis välkommen att delta i årsmötet. Ditt deltagande sker då via en länk, som Du kommer få dig tillskickad i samband med anmälan. Anmälan om deltagande önskar vi ha senast 20 april. Anmäl dig till: vfportee@gmail.com

För att Du som medlem lättare ska kunna ta del av årets Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse, kommer dessa dokument att läggas ut på vår hemsida, senast 22 april. Där kommer också valberedningens förslag till ny styrelse presenteras.

Önskar Du ta del av föreningens ekonomiska redovisning rekommenderar vi att du kontaktar oss via e-post så skickar vi den till dig.

Vi hoppas på Din förståelse för vårt alternativa upplägg detta år!

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Vänföreningen Portee

Posted in Nyheter.