Vad kostar våra olika insatser?

Vi får ofta frågan om vad de olika insatserna kostar och vad de innebär. Vi har därför sammanställt de olika aktiviteterna nedan.

Några av våra insatser sker med Sida – finansierat stöd. Det betyder att vi måste samla in 10 % av den totala kostnaden för ett projekt, resterande medel betalas av Sida. Om ett företag t ex stöder en insats med 5 000 kr/ år så möjliggörs en tämligen omfattande insats i storleksordningen 50 000 kr. Våra Sidafinansierade insatser pågår fram till 2015 och har lärlingsutbildning och rättighetsbaserat arbete i fokus.  Här kommer några exempel på planerade Sidafinansierade insatser för åren 2014-2015

 • Lärlingsprogram
  Med syfte att få unga kvinnor och män i arbete kommer fyra olika lärlingsutbildningar att erbjudas, i vilka teori och praktik varvas.
  Kostnad 4 000 kr/ utbildning (12 elever per kurs)

 • Läs- och skrivkurs
  Vänföreningen Portee ser det som en mänsklig rättighet att kunna skriva sitt eget namn och på sikt kunna sköta sina egna privata ärenden utan att behöva betala andra för den tjänsten. Att lägga egna ärenden i händerna på andra skapar inte sällan missutnyttjanden och korruption. Deltagarna i läs- och skrivkursen är kvinnor och män som aldrig haft möjlighet att gå i skolan. De samlas i skolan efter att skolbarnen gått hem för dagen och undervisas av skolans ordinarie lärare.
  Kostnad 1 500 kr/ utbildning (15 elever per kurs)

 • FGM Female Genital Mutilation
  I Sierra Leone omskärs fortarande en majoritet av de unga flickorna. Ingreppet innebär stark smärta och ofta tillstöter komplikationer både under och efter det att ingreppet utförts. Sedan 2012 driver Vf Portee ett påverkansarbete tillsammans med vår specialutbildade sjuksköterska, Aminata Mansaray . Hon finns på plats och träffar under ett antal dagar samtliga berörda, undervisar föräldrar och barn, ”Djibbas (de kvinnor som genomför omskärelser), byråd m fl. . Utbildningarna ges i såväl stadsbebyggelse som landsbygd.
  Kostnad 2 000 kr/utbildningstillfälle (15 deltagare per kurs)

  —————————————————————————————-

  Att arbeta med Sidafinanserat stöd innebär strikta restriktioner om vad som får göras och inte göras. En stor del av de insatser som vi arbetar med faller utanför denna ram. Det betyder att vi driver dessa i helt egen regi, med stöd av företag och/eller privatpersoner. Insatserna är ofta löpande och vi fördelar medlen utifrån hur den ekonomiska situationen ser ut. Företag eller privatpersoner som önskar stödja en insats väljer själva om de önskar sätta in sin gåva vid ett enstaka tillfälle eller löpande.

Här följer ett urval av de insatser vi finansierar. Har du frågor eller tankar om alternativa insatser så kontakta oss gärna!

 • Inköp av skolgårdsmaterial

Vid skolan i Kumra Bai Yoni finns en stor yta som fungerar som skolgård, men den är helt utan någon som helst form av lekmaterial. Vänföreningen Portee strävar efter att barnens skoldagar ska vara så utvecklande som möjligt, inte enbart i undervisningssituationer utan även under elevernas fysiska aktiviteter. Vi hoppas därför kunna köpa in lekmaterial som inspirerar och utvecklar barnens fysiska hälsa.

 • Kostnad: Inköp efter medeltillgång  ( 5 000 kr räcker till en grundsats av gungor, basketkorgar, bollar, hopprep m.m)

  Skolbibliotekets första steg
  Som tidigare rapporterats är tillgången på god litteratur inte synlig i skolor i Sierra Leone. Vid skolorna på landsbygden är detta extra märkbart. Vf Portee planerar att stötta skolan i Kumra Bai Yoni med böcker av god kvalité, böcker som skolbarnen kan få stor glädje av. I bokens värld blir allting möjligt och omvärldskunskapen underlättar förståelsen för framtiden.
  Vi hoppas kunna bygga upp ett skolbibliotek där litteraturen ska spänna över allt från Afrikas underbara dilemmasagor, till vår egen litteraturskatt t ex böcker av Astrid Lindgren.

  Kostnad: Inköp efter medeltillgång  ( 4 000 kr möjliggör ett inköp av 300 böcker)

  Malariafonden
  Vid skolkliniken i Portee får skolbarn möjlighet att få gratis råd och behandling av vår sjuksköterska. Så gott som samtliga barn drabbas regelbundet av malaria – en sjukdom som skördar många barns liv. Under regnsäsongen går det åt många doser av behandlingar och därför har Vf Portee startat en fond som vi valt att kalla malariafonden. Givare kan till denna fond betala valfritt belopp och samtliga pengar används för inköp till malariamedicin på plats i landet.

  Kostnad: Inköp efter medeltillgång

  Gatubarnsprojektet

  I Portee med omnejd finns ett stort antal barn som aldrig har haft möjlighet att sätta sin fot i skolan. Beroende på sin livssituation tvingas de istället tillbringa sina dagar på gatan, i hopp om att få ihop pengar till mat och i många fall till hyra för sin boplats. Deras bakgrund skiftar, men gemensamt för dem alla är att de tvingas leva ett liv långt ifrån det som ett barn bör möta. Vf Portee har, tillsammans med vår samarbetsorganistaion, ett nystartat projekt som syftar till att ge de här barnen en ny chans i livet. Våra lärare arbetar med uppsökande verksamhet och gatubarnen välkomnas till skolan för att där delta i olika aktiviteter. Där får de mat, läs- och skrivkunskap och också möjlighet att vara det de är – barn!
  Kostnad: Aktiviteter efter medeltillgång.

  Projekt Skolkompis

  Från och med hösten 2013 startar vi en insats med namnet ”skolkompis”. Det syftar till att ge fler barn möjlighet till skolgång. För många av familjerna i Portee gör tillfälliga livsförändringar, en skilsmässa, ett dödsfall, ett raserat hus osv, att familjens pengar inte räcker till för att låta barnen gå i skolan. Det är för dessa familjer vi har startat projekt Skolkompis. De medel vi får in kommer att användas till just dessa familjer.

  Stipendieprogram för gymnasieelever

  Många av barnen som gått i skolan i Portee har visat sig vara oerhört studiemotiverade och visar vid sina slutexamina i årskurs 9 upp osedvanligt goda resultat. Samtidigt står de i en ekonomisk situatiom som omöjliggör fortsatta studier på gymnasienivå. Stipendieprogrammet ger ekonomiskt stöd till de elever (max 5/ läsår) som uppvisat goda förutsättningar att kunna förvalta fortsatta studier. Avgifterna på landets gymansieskolor varierar, men stipendiet täcker en stor del av skolkostnaden och är för dessa unga den enda chansen att kunna fortsätta sina studier.

  Kostnad 1500 kr/elev och studieår

Posted in Nyheter.