Vårnytt från Vänföreningen Portee

En efterlängtad insats nu igång

Förra året gick startskottet för workshops kring FGM (Female Genital Mutilation), ett arbete som syftar till att stoppa omskärelse av unga flickor i Sierra Leone. Insatsen föll väl ut och resultatet blev långt över förväntan. Vår duktiga sjuksköterska på plats, Aminata Mansaray, informerade och mötte upp i diskussioner på ett sätt som få skulle klara av. Vi hade som mål att kunna skönja en attitydförändring men redan nu vet vi flera familjer som valt att avstå från att omskära sina flickor. Ett fantastiskt resultat!

Nu har nästa utbildningsomgång startat, denna gång i en by uppe i en av landets provinser. Vi håller tummarna för ett gott resultat även på denna plats.

Ungdomspjäs på turné

Vår ungdomssektion i Portee, Portee Environmental Youth Association (PEYA), kommer under sommaren att genomföra en nationell turné under vilken de framför sin uppmärksammade pjäs om tonårsgraviditeter. Med stort mod, mycket humor och underbara skådespelarinsatser trollbinder de sin publik kring ett ämne som berör många.

Tonårsgraviditeter är tyvärr ett vanligt fenomen i Sierra Leone och behovet av information och utbildning är därför stort.

Pjäsen kommer att visas i många av landets provinser och tusentals människor ges möjlighet att ta del av PEYAs budskap.

Kliniken

Vid skolan i Portee har en ny hälsoklinik byggts upp. Nyligen målades den och nu är den helt klar att tas i bruk.

Livet är skört på platser som Portee, sjukdomar som till exempel malaria och kolera drabbar barn och vuxna snabbt och intensivt. Därför känns det mycket bra att kunna erbjuda barnen och familjerna i Portee en mottagning dit man kan vända sig även när pengarna tryter. I den nya kliniken kan män och kvinnor få undersökas i olika rum, det finns sängplatser och rum för konsultativa samtal.

Tack vare gåvor kan vi nu också ha en anställd sjuksköterska på plats vid kliniken – en verkligt positiv utveckling!

Ni vet väl om att ni är fantastiska?

Våra insatser i Sierra Leone är många. Skolluncher serveras, barn får gå i skolan, skolbibliotek byggs, lärare fortbildas och flera hundra vuxna deltar i de fort- bildningar som vi driver i området. I Kumra Bai-området deltar vuxna i läs- och skrivkurser och hälsoutbildningar. Vid skolan i byn har nya skolbänkar kommit på plats. Gamla och nya insatser, alla skapade för att på ett långsiktigt sätt skapa bättre livsvillkor för människor.

Nu arbetar vi för att också nå ut till nya målgrupper. Under sommaren kommer en grupp prostituerade flickor att bjudas in till skolan i syfte att försöka stärka deras möjligheter att ta sig ur sin situation.

Uppgiften är inte lätt, men vår sam- arbetsorganisation Future of Sierra Leone, har många gånger visat att de klarar av svåra uppdrag.
Allt detta tack vare ert stöd. Utan det skulle ingenting av detta vara möjligt. Vi bugar och tackar!

Snart dags för din fadderavgift! 

Du som har ett fadderbarn i Portee kommer inom kort att få information om inbetalning av nästa års fadderavgift. Summan är densamma: 550 kr, vilket också inkluderar ett medlemskap. Har du redan betalat din medlemsavgift för i år, sätter du istället in 500 kr. Plusgirokontot är detsamma: 30 38 61-9.

Tack alla ni som betalat in er medlemsavgift för 2013. Ett medlemskap kostar liksom tidigare 50 kr för vuxna och 20 kr för barn. Intäkterna som vi får in via medlemsavgifter går till insatser i
Sierra Leone och här passar verkligen uttrycket ”många bäckar små” in! Plusgirokontot: 30 38 61-9

Kom ihåg att skriva era namn på inbetalningarna!

Vänföreningen Portee önskar er alla en riktigt härlig fortsättning på den sköna vår som äntligen anlänt!

Posted in Nyheter.