Examen med bravur

Adama

Jenneh

Jenneh

De gick båda i vår skolas lägsta årskurs när de skrevs in i fadderprogrammet.

Båda från hem som hade extremt små utsikter att kunna betala för flickornas skolgång.
Två svenska faddrar möjliggjorde för dem att fullfölja sin grundskoleutbildning.
När de nådde årskurs 9 uppvisade båda högsta möjliga betyg och vi i Vänföreningen Portee beslutade oss för att stötta flickorna för vidare studier.
Tre år på gymnasiet följde och resultaten fortsatte ligga på toppnivå.
Jenneh längtade efter att få fortsätta studera ekonomi medan Adamas högsta önskan var att få studera till sjuksköterska.
Ett svenskt företag hade följt rapporteringen om flickorna och erbjöd sig att stå för de kostnader som måste betalas för fortsatta studier på universitetsnivå.
Vi har under våra besök i Portee träffat flickorna vid varje resa och varje gång slagits av hur otroligt målmedvetna de varit.
Hur de trotsat alla hinder som dykt upp på vägen.
Nu har de båda tagit sin examen, med lika fina resultat som de uppvisat hela vägen.
Adama och Jenneh är verkliga förebilder i Portee.

  • De har visat att det går.
  • Att flickor kan.
  • Att man kan ta sig i mål, trots att man bor på en plats där basala förutsättningar som el, mat osv. oftast saknas.
    Grattis, tjejer! Vi är så otroligt glada för er skull!
Posted in Nyheter.