Wisdom Base Organization

I dagarna har eleverna vid vår skola I Portee deltagit i en stor Quiz- kamp organiserad av Wisdom Base Organization (visst är namnet underbart!)
Grattis säger vi till Hajaratu som vann första pris och Abu Tejan som knep tredjeplatsen.
Vi är så stolta över er! Fortsätt kämpa och låt fortsatt kunskapsinhämtning bilda en stabil framtidsväg.
Posted in Nyheter.