9 ton ris

Hur häftiga regnperiodens skyfall i Sierra Leone kan vara blev vi påminda om när leveransen av ris anlände skolan i torsdags. Regnet öste ner!

9 ton ris (!) bars dock in utan större problem och redan dagen efter kunde alla skolbarnen välkomnas för att få kvittera ut sin säck. Då sken solen!

Vår lilla skolgård blev full av barn och föräldrar. Längtan och behovet av mat är större än på länge så dessa 9 ton av ris kommer väl till användning.
Stort tack till dig som bidrog till vår insamling!

Posted in Nyheter.