Läs och skrivkurser för vuxna

Fyra kvällar i veckan samlas de vuxna i barnens klassrum. De som aldrig själva fått möjlighet att gå i skolan.

Under ett par timmar varje kväll lär de sig läsa och skriva. 
Några har kommit långt och är snart redo att ta sin ”Becke” (examen motsvarande åk 9).

Andra har just lärt sig bokstäverna och kan nu skriva sitt eget namn. 
Om man någon gång behöver bli på gott humör så rekommenderas ett besök här!

https://www.facebook.com/vfportee/videos/431506270987553/

Posted in Nyheter.