Ni gjorde det – igen!

Stort tack till alla er som bidragit i vår kampanj ”Ris till ett skolbarn”.

Tack vare era gåvor och er hjälpsamhet med att dela vårt inlägg har kampanjen nått fantastiska resultat.
Vi vet nu att ris kommer kunna delas ut till alla barnen på skolan!
”Risceremonin” äger rum när vi besöker Portee i slutet av februari. 
Insamlingen gav till och med ett överskott! Detta kommer användas till själva skolbyggnaden.
I dagarna har målarfärg köps in och snart kommer skolbarnens skola också lysa vackert gul och blå.

Posted in Nyheter.