kvinnoträdgården i Kumra Bai Yoni

Besök i Kumra Bai Yoni. 2017-års projekt, att bygga ett förråd och ett ”drying floor” stod klart.


Byns stolthet och glädje var inte att ta miste på. 
Ett av målen med vårt besök var att förhandla med byns ledare om ett odlingsfält för kvinnorna.


Förhandlingen tog tid men var väldigt intressant att delta i.
Till slut enades vi och lösningen blev bra för alla parter. 
Nu får kvinnorna äntligen ett fält som de fullt ut äger själva!

Posted in Nyheter.