Välkommen att följa oss under ett spännande 2018!

Nu är de tillbaka!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppställda på led utanför skolan. Redo att börja en ny termin.
I Sierra Leone liksom i flera andra västafrikanska länder, är det brukligt att det tar en till två extra veckor efter lov, innan alla barnen är tillbaka i skolan.
Så är inte fallet i Portee! Här fylldes skolan direkt av skolmotiverade elever.
Våra kokerskor beredda att servera skollunch, fritidshemmets ungdomsledare på plats, lärarna förberedda med nya lektioner. Terminen kunde inte ha börjat på bättre sätt.
Under året väntar en rad spännande händelser. Skolan ska färdigputsas och målas, förskolans lokaler ska få större ljusinsläpp. Lärare ska fortbildas inom förskolemetodik. Eleverna ska i ännu högre grad få utbildning i datasalen. Nya utbildningsinsatser ska sjösättas och i kvinnoträdgården ska ett nytt ”drying flooor” byggas.
I landet ska val hållas under våren, en ny president ska tillsättas.
Stora och små händelser som vi gärna raporterar om.
Välkommen att följa oss under ett spännande 2018!

Posted in Nyheter.