Nu prövas nya insatser vid vår skola i Portee

Tänk så kul det är att få vara först ut med nya idéer och tänk så roligt det är när de faller väl ut!

Tack vare en mycket generös minnesgåva given till vår förening, kan vi sedan en tid tillbaka anordna fritidsverksamhet för alla elever i årskurs 5.
Precis som här hemma ges möjlighet till läxhjälp och mellanmål. 
Eleverna får också pröva på olika typer av skapande verksamhet och två gånger i veckan anordnas datalektioner i skolans datasal.
Fritidshemsverksamheten har blivit enormt populär och omtalad i området  
och är så vitt vi vet det enda av sitt slag i hela landet.
En grupp flickor och pojkar ur vår lokala ungdomsorganisation PEYA fungerar som fritidsledare och de tycks klara sitt uppdrag med bravur!

 

Posted in Nyheter.