Medlemsavgift 2013

Nu är det nytt år och dags för medlemsavgiften för 2013. Vi hoppas självklart att du vill kvarstå som medlem i Vänföreningen Portee.

Årsavgiften är oförändrad 50 kronor för vuxen och 20 kronor för barn upp till 18 år. Du sätter in avgiften på vårt plusgiro 30 38 61-9. Glöm inte att skriva vem du är!

Som förra året så separerar vi medlemsavgiften och fadderavgift för er som är
barnfaddrar. Ni betalar medlemsavgiften nu och kommer sedan i juli att få en
påminnelse om fadderavgiften inför skolåret 2013-2014.

Genom din medlemsavgift bidrar du till värdefulla insatser för barnen i Sierra Leone.

 

Posted in Nyheter.