Full aktivitet på skolan

Just nu är det skollov i Sierra Leone men tack vare en generös företagsgåva arbetades det för högtryck på skolan i Portee. I de klassrum som tidigare saknat golv, läggs nu klinkers för att lättare kunna hålla golven rena och för att få till en trevligare skolmiljö.

IMG_1891 IMG_1862